De regeerders van ons land moeten binnenkort een beslissing nemen over de toekomst van de raffinaderij (hadden dat al lang moeten doen). Of zij de expertise hier voor hebben is maar de vraag. Vaak worden beslissingen hier op Curaçao genomen aan de hand van emoties en banden, in plaats van om weloverwogen redenen.
Recentelijk hebben we 400 ppm (parts per million) CO2 bereikt in onze atmosfeer. Een stijgende trend die veroorzaakt wordt door de mensheid en die uiteindelijk zal leiden tot de uitdunning van de wereldbevolking en de uitroeiing van vele soorten dieren, planten en insecten. Hoe snel dit zal gebeuren is afhankelijk van ons allemaal. Het water dat we gebruiken, de energie die we consumeren, het voedsel dat we eten en het afval dat we produceren staan allemaal in verband met elkaar en dus ook met onze toekomst. CO2 is een van de gassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt.
Volgens vele rapporten is de Isla-raffinaderij toe aan vernieuwing of sluiting. Aangezien Curaçao niet over de fondsen beschikt voor vernieuwing, zou het alleen maar logisch zijn om te gaan zoeken naar alternatieven. In de tussentijd worden er rapporten geheim gehouden om mogelijke investeerders om de tuin te leiden, mochten zij in deze raffinaderij willen investeren. Of dit Curaçao schade toebrengt moet men maar zelf evalueren. In mijn opinie, als eigenaar van Green Force (Timo Brouwer), denk ik dat je met zo een grote onderhandeling geen geheimpjes onder de mat moet willen vegen die je later parten kunnen spelen als niet-eerlijke partner of als schadeclaim.
Dat allemaal terzijde, het gaat om de toekomst van de gehele mensheid, niet om alleen Curaçao, het is gewoon zo dat wij op dit eiland en met deze raffinaderij, tot de top 5 behoren van meest vervuilende landen per capita (per hoofd van de bevolking). Niets om trots op te zijn dus. En dit wordt in stand gehouden door de heren politici.
Even ter vergelijking, als je een auto hebt en je krijgt een lekke band, moet je die lekke band vervangen, als je daar de centen niet voor hebt, dan moet je stoppen met autorijden, anders gaat je auto kapot en ziet hij er heel anders uit. Als we nu van de auto onze planeet maken en de autoband zou de Isla zijn, dan krijg je: ,,Om deze wereld te redden hebben we vele aanpassingen nodig, een daarvan is de vervanging van de raffinaderijen die deze wereld vervuilen, als je daarvoor de centen niet hebt, dan moet je stoppen met die raffinaderijen, anders gaat de wereld er heel anders uit zien.”
De enkele banen die verloren zullen gaan, kunnen opgevangen worden door omscholing en natuurlijke afvloeiing door ouderdom/pensioen. De Valero-raffinaderij op Aruba is ook gesloten en daar heeft 60 procent van de mensen alweer een baan gevonden. Hoe dan ook, het gaat niet over die +/- 800 banen, die mensen zullen er over 60-80 jaar niet meer zijn, het gaat over de gehele wereld die oververhit raakt door de CO2 die uitgestoten wordt, en de grootste bron van deze gassen op dit eiland is namelijk de Isla-raffinaderij.
Alle geïndustrialiseerde landen zijn bezig met zich onafhankelijk te maken van olie en investeren in duurzame oplossingen. Zij weten dat het anders moet en zijn zich aan het voorbereiden op een nieuwe wereld waarin duurzame energie de toekomst is. Zij weten ook dat ‘peak oil’ is bereikt (we vinden minder dan wat we opmaken). Zij zijn zich aan het wapenen tegen stijgende olieprijzen en alle ellende die daarbij hoort. Zoals duurdere energie, duurder water, duurder voedsel en noem zo maar op. In de toekomst zullen alleen de rijke landen nog die dure olie kunnen betalen. Curaçao heeft geen economie waarin wij dure olie kunnen betalen. Met de duurdere olie zal het transport van goederen duurder worden, en dus ook het voedsel dat wij nodig hebben op het eiland om de huidige bevolking in stand te houden.
Curaçao is niet zelfvoorzienend in zijn voedsel, dus moet het geïmporteerd worden. Belangrijker nog is dat het voedsel dat we hier produceren zal lijden onder de stijgende temperaturen die gepaard gaan met de stijging van de vervuiling in de lucht, zoals CO2. Dezelfde vervuiling die wij veroorzaken op het eiland door malafide, milieuonvriendelijke praktijken, zoals die van onze raffinaderij, in stand te houden.
De beslissing moet niet gaan over de toekomst van de Isla-medewerkers, niet over de toekomst van de raffinaderij. Het moet gaan over hoe wij willen bijdragen aan een gezondere wereld, hoe wij van die lijst af willen als meest vervuilende landen per capita, hoe wij ervoor gaan zorgen dat alle toekomstige generaties, niet alleen op Curaçao, maar over de hele wereld, zullen kunnen genieten van een schonere lucht, duurzame energie en een wereldtemperatuur die het leven op deze aardbol kan bevorderen zonder verlies van mensenlevens en biodiversiteit.
We zijn niet alleen op deze wereld, we zijn onderdeel ervan, en we hebben allemaal deze wereld in bruikleen van onze toekomstige generaties. Toekomstige generaties die nu al zullen lijden onder onze huidige productie en consumptiepraktijken. We zijn al te laat om het terug te draaien, maar we kunnen wel inperken hoe groot de schade wordt.
Als laatste, heren politici, het openhouden van Isla draagt op geen enkele manier bij aan een duurzame wereld. Waarom zou u dan zoiets openhouden?
Timo Brouwer (GreenForce),
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).