In het Antilliaans Dagblad van 14 augustus staat op pagina 14-15 een schrikbarend artikel. Hiermee mogen we een kijkje nemen in de Curaçaose keuken van de artsenij en daarmee samenhangende producten, handelingen en diensten. Cijfers en bevindingen mogen als accuraat en verifieerbaar beschouwd worden, aangezien het een wetenschappelijk project betreft. Anders zou hiervoor geen bul zijn toegekend.
Mevrouw van Dongen-Sattoe: chapeau! De inhoud van de scriptie is te beschouwen als een noodkreet. Er zijn reeds stapels onderzoeken en rapporten geproduceerd over alle aspecten van de gezondheidszorg op Curaçao. Alle opeenvolgende ministers van Volksgezondheid in de diverse kabinetten hebben daarmee wel ervaringen gehad/opgedaan. Nu blijkt dat er niet langer gewacht kan worden op een ter zake kundige en daadkrachtige beleidsmaker die 1) met vaardige hand het scalpel kan zetten in de wildgroei aan botika’s (34 op amper 150.000 inwoners! Worden we niet langzamerhand vergiftigd?!), 2) in staat is protocollen en strategieën voor te schrijven aan artsen en specialisten op alle niveaus (en die ook via strenge controle te doen naleven?) en 3) een integraal plan voor de gezondheidszorg te implementeren waarbij excessen aan uitgaven en vergoedingen controleerbaar blijven. Natuurlijk kost dat geld aan professionals die dit werk moeten gaan doen.
Maar doorgaan zoals we nu bezig zijn is niet langer een optie. Alle goede bedoelingen van SVB, BZV, AZV en aanverwante organisaties moeten aangestuurd worden door een daadkrachtige bestuurder die zich laat doordringen van de ernst van de huidige situatie. Want de bekende ‘zachte heelmeesters’ kunnen hier geen uitkomst meer bieden. De patiënten zijn al in coma!

C. Jansen-van Heeswijk, Curacao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).