Gisteren stond groot in de media dat Omaira Thielman, eigenaar van Kyon nv/Saint Tropez op Pietermaai 152 stelt over ‘alle benodigde papieren te beschikken’. Echter uit een interview met <I>Radio Direct<I> vandaag (gisteren, red.) blijkt dat Thielman vermijdt te stellen over de vergunning te beschikken. Ze stelt papieren te hebben ingediend.
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda wist duidelijkheid te scheppen. In een interview met Radio Direct zegt hij het dossier op zijn bureau te hebben en dat de uitbaatgelegenheid niet over een horecavergunning beschikt, omdat deze niet aan de regels voldoet.
Horecavergunningen zijn momenteel een onderwerp van discussie. Op 2 november 2012 startte de SKS in samenwerking met politie, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belastingaccountantsbureau (BAB), brandweer en douane en een speciaal actieteam van de politie, controles uit te voeren op horeca- en vestigingsvergunningen. Tijdens de eerste controles werden zestien bedrijven gecontroleerd waarvan zeven direct de deuren moesten sluiten wegens het ontbreken van vergunningen en naleving van de vergunningvoorwaarden. Het actieteam Punda liet weten dit soort controles vaker te gaan uitvoeren.
Een aantal horeca-eigenaren wijst op het gelijkheidsbeginsel. Het was al jaren bekend dat Oceanclub Saint Tropez, evenals voorganger Beachclub Moon, nimmer over een horeca- of hotelvergunning beschikte, maar nooit werd gecontroleerd. Ook niet als er klachten waren over geluids- en parkeeroverlast op Pietermaai. Een aantal horeca-eigenaren, die ondanks dat ze een aanvraag in behandeling hadden, de deuren moesten sluiten, wezen daarom op ongelijke behandelingen.
Inmiddels is eveneens bekend geworden dat omwonenden reeds begin dit jaar een geluidhinderprocedure hadden opgestart. Mr. Linda Douglas heeft gisteren laten weten dat ze ervan op de hoogte is dat Saint Tropez niet over een horecavergunning beschikt, maar de rechter niet heeft verzocht om een sluiting van de gelegenheid. Haar cliënten wensen slechts dat de harde muziek in de weekenden gedempt wordt tot een niveau dat omwonenden ook in de weekenden kunnen slapen.
Dat dat ook mogelijk is, bleek uit de goede verstandhouding die de omwonenden wel hadden met de vorige eigenaren van Beachclub Moon. Echter, sinds de club is overgenomen door de huidige huurders, het horeca-echtpaar Michel Oliemuller en Omaira Thielman, werden de decibellen zonder overleg tot een onaanvaardbaar niveau verhoogd, hetgeen leidde tot verslechterde verhoudingen. De uitspraak van de hinderprocedure wordt verwacht op 20 september.
Arthur Donker, een bekende Curaçaose schrijver van maatschappelijk kritische ‘blijven lachen op deze klip’-stukjes, heeft de kwestie in de media al vaker aangekaart. Hij heeft op 14 mei hierover een LOB-verzoek ingediend bij Bentana di Informashon, maar daar heeft hij nooit meer iets op gehoord. Donker vraagt zich af hoe het mogelijk is dat al die jaren de eigenaar van St. Tropez-gebouwen, de heer Van Assendelft van Wijck, het voor elkaar krijgt dat het complex zonder deugdelijke bouwvergunningen, horecavergunning en hotelvergunning, met geluidsoverlast en parkeeroverlast zonder enige controle-actie van SKS of politie kan blijven opereren.
De eigenaar van het complex is sinds maart vertrokken van Curaçao naar België en blijkt onbereikbaar. Eerder stelde Christiaan Van Assendelft van Wijck in een interview met <I>Radio Dolfijn<I> op 26 maart j.l., niet op Curaçao te wonen maar door de Curaçaose belastingdienst voor meer dan tien miljoen gulden te zijn aangeslagen.
Het is te hopen dat het controleapparaat van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning spoedig haar regels op iedereen gelijk van toepassing verklaart.
N. Peralta, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).