Op 28 juli van dit jaar overleed Anne Louise Slockers. Ze werd geboren in Australië, maar bracht het grootste deel van haar werkzame leven door op Curaçao. Zij wijdde zich daar met hart en ziel aan de jeugd op Curaçao. Velen zullen zich haar daarom nog goed herinneren. Een markante vrouw, 100 procent eerlijk en integer. Zij gaf Spaanse en Engelse les op het Peter Stuyvesant College. Maar behalve les geven vond zij het ook belangrijk om nuttige raadgevingen te geven. Wie herinnert zich niet het ‘rechtop lopen Van Puffelen!’. De aangesproken persoon schoot dan meteen rechtop, want gezag had zij zeker, juffrouw Slockers.
Zij beheerde ook de EHBO-doos van de school. Maar vóór er een aspirine werd uitgereikt kwam altijd de strenge vraag: ,,Heb jij wel ontbeten, Doornroosje?” Was er niet ontbeten, dan géén aspirine. Het woord Doornroosje werd legendarisch.
Behalve in het onderwijs was An Slockers ook heel actief in de padvinderij. Zij had daar de hoge functie van ‘districtscommissaris’. Zij steunde daarbij verder vooral de leidsters van de diverse padvindstersgroepen en was daar zeer bij betrokken. Haar padvindstersnaam was ‘Guido’. Velen zullen zich haar zo herinneren. Ze kreeg een hoge onderscheiding van het NPG (Nederlands Padvinsters Gilde): De Zilvervis. Volkomen terecht en verdiend. Altijd bereid te helpen met raad en daad. Het bekende padvindsterlied lijkt haar op het lijf geschreven:
Ik koos als weg door ’t leven
’t padvindstersspoor.
’t vraagt mij om veel te geven
de jaren door.
Ik zal steeds ernstig trachten
heel toegewijd
God schenkt mij daartoe krachten,
ik ben bereid.
De laatste jaren van haar leven woonde zij in Nederland en gaf daar ook nog enige tijd les op het Corderius College in Amersfoort. Ze bekleedde diverse functies in de rooms-katholieke kerk aldaar. Intussen onderhield zij alle vriendschappen op Curaçao en ging daar regelmatig heen. Daar lag toch het grootste en dierbaarste deel van haar leven.
Na een kort maar heftig ziekbed van drie dagen is zij op 28 juli op 94-jarige leeftijd overleden en op 3 augustus in Amersfoort gecremeerd, alwaar vele familieleden en vrienden verdrietig afscheid van haar namen.
Een goed mens ging heen en het is goed als zij ook op Curaçao in de herinnering van velen mag blijven voortleven.
Toby Pin-Rip (Kami), Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).