Hiermede willen wij uw aandacht vestigen op een ander geval van verboden vuilnisstort op overheidsgrond. Naast het vervallen gebouw van de voormalige Salud Hubenil (een historisch gebouw, dat vóór de Tweede Wereldoorlog het Landslaboratorium was), staat een dokterspraktijk voor kleine kinderen. Hiertussen heeft een verhuizende buurtbewoner enkele maanden geleden vuil gestort. Wij hebben tevergeefs getracht om de Milieudienst, de politie en de SKS voor deze vervuiling te interesseren, temeer omdat de vervuilers bekend zijn.
Inmiddels trekt de vuilhoop andere vervuilers aan en die storten nog meer vuil met als gevolg gevaar voor de volksgezondheid van de buurtbewoners. Op bijgaande foto’s wordt het een en ander verduidelijkt. Wat kan tegen deze nare ontwikkeling worden gedaan? Niet alleen de buurtbewoners hebben hier last van, maar ook de bezoekers van het Curaçaosch Museum. Denken deze vervuilers niet aan het feit, dat toeristen met afschuw deze vervuiling en andere vuilnishopen en autowrakken zien en zich nog wel eens zullen bedenken om in de toekomst nogmaals een vervuild (ei)land te bezoeken.
J.M. Kooijman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).