Hebben wij veilig verkeer op Curaçao? Gevoelsmatig zeggen velen nee. Zij baseren dit onder andere op het constateren dat vele verkeersdeelnemers zich niet houden aan de regels: men rijdt te hard, onder invloed, door rood, te dicht op elkaar, geeft geen richting, enz. Daarnaast constateren we dat er te weinig controle is door politie en SKS. Anders gezegd: de pakkans is nihil. Feit is dat er altijd overtreders zullen zijn en er altijd ongelukken zullen plaatsvinden en dat er altijd doden zullen vallen. Wat we willen bereiken met veilig verkeer is dit zo minimaal mogelijk te laten zijn. Stel je daarop de vraag: zijn we daar met zijn allen mee bezig van begin tot eind en elke dag weer opnieuw? Dan kan ieder voor zich wel het antwoord geven. Wat moet er dus gebeuren? Hieraan gestalte geven! Dat houdt dus in een mentaliteitsverandering teweegbrengen in de gehele keten, van verkeersdeelnemer tot aan alle instanties die te maken hebben met verkeer. In 1965 is het Jeugdverkeerspark opgezet. Onderwijzen we veiligheid op school? In mijn jeugd keken we altijd naar de kilometerteller van de elk jaar nieuw uitkomende modellen en in die tijd pasten de fabrikanten het maximumgetal elk jaar aan. Een Volkswagen Kever gaf bijvoorbeeld 80 km per uur aan en het volgende jaar 100. Wij vertaalden dat dan als: hij gaat veel harder dan het voorgaande model. Vandaag de dag zit er bij elke auto zoveel power in de motor, dat juist jeugdigen van rond de twintig geen benul hebben van het gevaar. Opleiden is niet alleen vertellen welke regels er zijn, maar vooral waarom die regels gelden. En daarnaast preventief leren deelnemen aan het verkeer. Dat moet je van kinds af aan leren en onderwijzen. Stap in de auto en doe de gordel om. Koop een nieuwe auto met ten minste twee airbags. Loop tegen het verkeer in. Op vierbaanswegen geen voetgangers toelaten als regel en vanuit jezelf daar niet op lopen. Op nieuwe vierbaanswegen alleen voet- en fietspaden ontwerpen als er een vangrail tussen zit. Fout is dus de nieuwe vierbaansweg bij de rotonde Julianadorp zonder vangrail. Je kan nu al voorspellen dat eenzelfde dodelijk ongeval als afgelopen zondag hier ook gaat plaatsvinden in de toekomst. Dit heb ik minister Balborda al verteld een aantal weken geleden. Elke dag lopen hier vele wandelaars rond 5.00 uur!
Kan iemand mij vertellen waar je het overzicht kan vinden van de bedragen van verkeersboetes? Het lijstje is alleen bekend bij het OM, maar die zet het niet op haar website. Wat kost dus door rood licht rijden? Geen idee. Het gehele traject moet onder de loep genomen worden. In februari heb ik samen met Ruben Angel (ex-hoofd SKS) hierover al een uitgewerkt voorstel gedaan aan minister Navarro en gesproken met zijn beleidsmedewerker. Wij zouden hierop antwoord krijgen, maar u raadt het al: tot nu toe dus niets.
Keuringslokaal, belastingkantoor en de verzekeringsmaatschappijen weten precies welke auto vandaag niet is gekeurd, geen belasting heeft betaald en niet verzekerd is. Wat doen we om dit op te lossen? Controle aan de kant van de weg houden, 250 auto's aanhouden en dan hiervan een aantal beboeten. Controleren we echt op veiligheid in het keuringslokaal? Nee, de expert zit lampjes te controleren in plaats van bijvoorbeeld de schokbrekers. Hoe lang duurt het voordat we ze allemaal beboet hebben op deze manier? Jaren, en dus nooit allemaal. Eén druk op de knop van de computer en je kan ze allemaal tegelijk beboeten. Dit geld kunnen we aanwenden voor een doorlopend duurzaam veilig verkeer. Curaçao Road Services registreert elke minuut van de dag alle botsingen met foto's en al. Wie doet hier wat mee, alleen de verzekeringsmaatschappijen, maar geen enkele analyse door de overheidsinstanties! Ik hoor minister Balborda vertellen dat hij naar aanleiding van het dodelijk ongeval met een aantal instanties om de tafel heeft gezeten en volgende week een volgend gesprek zal plaatsvinden en Balborda cijfers wil hebben.
Op de website van veilig verkeer (die zit trouwens in een diepe winterslaap) staan een heleboel getallen. Elke maand vinden er 1.000 botsingen plaats. De afgelopen 10 jaar zijn er 213 doden gevallen. Hiervan 46 voetgangers in negen jaar. In 2000 is de laatste commissie bezig geweest en is ook de wegenverkeersverordening aangepast. Sindsdien is er niets meer gebeurd, dus geen duurzaam veilig verkeer beleid. Een minister moet niet rond de tafel gaan zitten en besprekingen voeren met een aantal mensen. Een minister moet beleid maken. Een minister moet vertellen of hij staat voor doorlopend duurzaam veilig verkeer en opdracht geven om dat te realiseren. Benoem, waar ik voorstander van ben, een onafhankelijke commissie, die het gehele traject analyseert en een rapport uitbrengt, waarvan de minister zegt: uitvoeren en ik zal controleren dat dat ook gebeurt! Zo niet dan blijven we brandjes blussen of helemaal niet en krijgen we geen mentaliteitsverandering voor elkaar. Ik ben beschikbaar om mijn steentje bij te dragen, maar voor de duidelijkheid het gaat niet om mij. Voordeel van mij is: ik ben volledig onafhankelijk en ik kom uit voor mijn mening (met mijn 69 jaar mag ik dit zeggen en ik heb nu nog tijd hiervoor. Asjes wilde toch gepensioneerden inschakelen?)
Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).