Een klein gedeelte van de Curaçaose bevolking meent dat de Isla niet een negatieve milieu-impact heeft op Curaçao. Een gedachte die haaks staat op de diverse rapporten en wetenschappelijke artikelen die reeds verschenen zijn inzake het handelen van de Isla.
Met name voor die mensen is het de moeite waard om het artikel van Morales e.a. (geochemici en milieuchemici) te lezen (Morales e.a., ‘Atmospheric deposition of SO4-S and (NH4+ NO3-)-N at two rural sites in the western Maracaibo Lake Basin’, Atmospheric Environment, 32 (17), pp. 3051-3058, 1998).
In 1998 rapporteerden zij over de pH (zuurgraad, red.) van natte depositie - regen dus - op bepaalde plekken in Venezuela. Zij stelden vast dat de pH voor Lake Maracaibo Basin dusdanig laag was, dat er hiervoor antropogene oorzaken moeten zijn. Oftewel, er moet sprake zijn van een menselijk handelen dat dit heeft beïnvloed.
In dezen houden zij er sterk rekening mee dat dit onder andere komt door de uitstoot van de raffinaderijen van Aruba en Curaçao. Deze raffinaderijen stoten zwavelhoudende stoffen, zoals zwaveldioxide (SO2) en waterstofsulfide (H2S), uit die in de atmosfeer worden omgezet tot zuren. Deze zuren komen in aanraking met regenwater en dat geeft een lage pH voor regenwater.
Een lage pH voor regenwater staat onder andere voor aantasting van monumentale gebouwen, maar heeft bijvoorbeeld ook een negatieve invloed op flora en fauna (zie bijvoorbeeld S.E. Manahan, Environmental Chemistry, Lewis Publishers, 1994). Blijkbaar is de verbondenheid van Curaçao met Venezuela nog groter dan men ooit heeft gedacht.

Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid Schoon Milieu Op Curaçao, Smoc), Nederland


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).