Uw krantenbericht schept geen duidelijkheid in hetgeen er aan de hand is met heer Kabbara. Naar voren komt het feit, dat heer Kabbara geld van zijn huurvoorziening heeft gebruikt om zijn hypotheek mee af te lossen. Hierbij komen meteen de volgende vragen naar voren: 
Hoe groot is het bedrag, dat hiermee gemoeid is? Opgelet 1: Kabbara is slechts twee jaar in dienst! Opgelet 2: hoe lang geleden heeft de heer Kabbara zijn huis gekocht? Opgelet 3: hoe zijn de andere directeuren met dit geld omgesprongen?
En waarom is de heer Kabbara niet door zijn (de CTB) administratie hiervan op de hoogte gesteld?
Bovendien: Waaruit bestaan de andere beschuldigingen? Opgelet: Kabbara is slechts twee jaar in dienst! Zijn er dictatoriale neigingen bij de directeur geconstateerd? Is er sprake van seksuele ongeregeldheden?
Ik zou graag zien en het bijzonder op prijs stellen, als u bij de volgende gelegenheid, waarop dit geval met de minister ter sprake komt, de bovenstaande vragen zou willen stellen. Zowel de minister als de directeur opereren in de publieke sfeer (worden betaald uit de gemeenschapsbegroting) en wij zijn als gemeenschap ook wat gewend. De geheimzinnigheid is dus nergens voor nodig.
Hitzig Bazur,
Curaçao
Noot van de redactie: De heer Kabbara heeft aangegeven verder geen details te willen prijsgeven over de hele kwestie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).