Mijn opinie over het functioneren van Statenleden en ministers en de controlefuncties daarop is het volgende. In ons politiek systeem hebben we vanuit het verleden allerlei controlemechanismen ingebouwd, beginnende bij het invoeren van de trias politica, het scheiden van de machten, checks and balances enzovoort. De kiezer kiest de volksvertegenwoordigers, onze 21 Statenleden en de volksvertegenwoordigers kiezen de 9 ministers. In artikel 28 lid 3 van de staatsregeling staat dat de ministers verantwoordelijk zijn aan de Staten. Verder geeft de staatsregeling bij allerlei functies aan dat men niet tegelijkertijd kan zijn .........., hiermee aangeven hoe belangrijk we deze scheiding steeds vinden voor het uitvoeren van de desbetreffende functie. Echter bij Statenleden en ministers maken we geen scheiding, we wisselen maar raak bij deze twee functies. Mijn mening is dat we hier duidelijk een betere scheiding voor moeten maken. De keizer kiest de Statenleden en geven de verantwoordelijkheden die hierbij horen aan deze Statenleden. De kiezer moet er dan ook zeker van zijn dat dit gebeurt en kan dus een Statenlid geen minister worden. Geeft iemand zich op als kandidaat voor de Staten dan kan deze geen minister meer worden. Het functioneren van deze scheiding tussen Staten en ministers is nu een wassen neus, aangezien men nu van de ene functie overspringt naar de andere. Vandaag controleren en morgen laten controleren, maar dan door dezelfde collega’s! Neem het recente voorbeeld van Statenlid Asjes en nu minister Asjes. Dezelfde coalitie-Statenleden moeten nu hun ex-collega controleren. De gekozen Statenleden behoren ministers te benoemen niet uit de pot van gekozen Statenleden en de kandidaat-Statenleden! Op deze wijze brengen we voldoende afstand tussen deze functies. De Staten zullen beter hun verantwoordelijke taak kunnen uitoefenen en een minister indien nodig naar huis sturen. Dit hoeft dan ook geen invloed te hebben op de coalitie. Daarnaast pleit ik voor een maximale tijdsduur voor de functie van Statenlid, bijvoorbeeld 3 x 4 jaar= 12 jaar. Wij hebben nu te veel beroepspolitici! In onze kleine maatschappij van 110.000 kiesgerechtigden en 21 Statenleden en 9 ministers moeten we veel beter onze controlefuncties in de gaten houden. Het zijn nu 11 Statenleden en 9 ministers die het land besturen. Dus veel beter onze politici in de gaten houden. Neem maar het voorbeeld van het zogenaamd op afstand willen houden van het besturen van de overheidsvennootschappen van de politiek. We hebben het geprobeerd met StIP en met het vastleggen van de regels van benoemen van commissarissen, maar het werkt niet, onder anderen doordat Statenleden de ministers niet controleren, omdat ze vandaag of morgen zelf op die post gaan zitten. Betere scheiding maken tussen Staten, die controleren en ministers die het beleid uitvoeren.

Henk Pasman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).