Op 13 februari van dit jaar stelde ik aan politici van de Antillen evenals in Nederland, maar via de lokale dagbladen ook de bevolking de volgende vraag: ,,Kan iemand me vertellen waarom bij vonnissen, officiële stukken (belastingsformulieren, bankafschriften, pensioenslips, bankpassen) de namen in hoofdletters geschreven worden? Is dat bij de wet bepaald? Welk artikel hanteert men dan? Op welke basis hanteren het Hof, OM, Griffier en verdere Juridische/Financiële instanties deze regel?’
Vandaag werd mijn vraag beantwoord door de hoge raad via een vonnis betreffende het erkennen van een kind. In een toelichting verklaarde het hof waarom zelfs bij de hoogste gerechtelijke instantie de erkenning niet kon worden toegekend.
Ik citeer enkele regels die ik gevonden heb in het <I>Antilliaans Dagblad<I> van 24 april 2013 van de uitspraak en toelichting van het hof. Ik neem hier twee definities uit die aangeven waar ik al in februari op doelde:
De persoonlijke wettelijke staat.
De persoonlijke staat ‘geboorteakte’
Wat is er gaande?
Ik ga u dat proberen uit te leggen. Sinds eind vorig jaar heeft Verenigd Amerika (nieuwe naam voor Amerika), Engeland, China, Ierland, Hawaï en de Nederlandse kroon (reden troonswisseling) een nieuwe constitutie. Ook zijn er reeds verschillende internationale patenten en contracten herschreven. Deze in een universele taal. Dat maakt dat vele oude wetten, huurcontracten, leningen, hypotheken, patenten, kortom alle voorheen gesloten akten en regels, wettelijk niet nagekomen hoeven te worden indien ze niet herschreven zijn volgens de nieuwe constitutie. Kortom, justitieel zijn ze waardeloos.
Wij als mensen hebben allemaal op de wereld 2 namen; ten eerste onze naam in kleine letters namelijk ons geboorteakte als zijnde mens van vlees en bloed. Ten tweede hebben we een naam als bedrijf in hoofdletters, deze opgericht door de staat. Dat is waarom u uw volledige naam op overheidspapieren/belastingen/verzekeringen enz. in hoofdletters ziet. Namelijk uw naam in kleine letters kan nergens verantwoordelijk voor worden gesteld alleen uw zaak (naam in hoofdletters). Verder, als men contracten/aanslagen/rekeningen enz. opstelt gedeeltelijk in hoofdletters/kleine letters zijn deze wereldwijd sinds vorig jaar niet meer rechtsgeldig! Zo zijn er al tienduizenden mensen in Amerika en Europa die hun hypotheken/schulden/belastingen niet meer betalen en kwijtgescholden hebben gekregen daar hun contracten fout waren opgesteld namelijk in kleine letters en verkeerd taalgebruik! Zo zijn ook alle oude patenten wereldwijd vervallen. Zelfs bijvoorbeeld het patent van de vlag van Amerika (oud Amerika) is nu in het bezit van een burger in Hawaï! Vandaar dat er een nieuwe Amerikaanse vlag is! Ik heb mensen erop proberen te wijzen dat we ons vastklampen en laten (mis)leiden door een oud en niet geldend rechtssysteem maar ook dat we werken met verouderde hypotheekaktes, leningen en vele andere zaken.
Ooit uw keuringskaart, autobelastingskaart bekeken? Allemaal hoofdletters dus wettelijk/juridisch redelijk okay. U wordt namelijk als bedrijf aangesproken en ook zo benaderd. Uw hypotheekakte/lening eens goed bekeken? Nu, deze zijn wettelijk niet in orde! Want uw naam kan wel in hoofdletters daar staan maar de verdere akte is noch in hoofdletters noch in de juiste nieuwe juridische taal opgesteld. Ook is er nooit fysiek geld aan te pas gekomen bij deze transacties! Dat is wat momenteel speelt in Europa en Amerika waar nu dagelijks vele mensen vrijgesproken worden van schulden, hypotheken, contracten maar zelfs ook veroordelingen. Ze zijn niet correct opgesteld in de taal van deze ‘nieuwe’ landen.
Ik raad u eens aan op zoek te gaan naar de nieuwe constituties van bovengenoemde landen. Ga bijvoorbeeld naar Hawaï waar de gehele rechterlijke macht vorig jaar ontbonden werd omdat ze illegaal handelden volgens deze nieuwe regels.
Wereldwijd vindt er een grote machtsverschuiving plaats en dat wil zeggen, de landen die niet mee doen of niet bezig zijn met deze aanpassingen, wereldwijd buiten alles gaan vallen. Dit gaat gebeuren, zowel contractueel (bij onze offshore) als politiek gezien (geen zeggenschap). Wat heb je aan een land dat zich niet internationaal kan laten zien, erger nog internationaal geen stem meer heeft? Een land waar geld geen optie meer is (geen waarde) en waar waardeloze contracten niets meer zijn dan toiletpapier.
Kortom, vele contracten, wetten, regels en uitspraken wankelen sinds 2012 en zogenaamd niemand weet iets. Of misschien wel?
John Baselmans,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).