Naar aanleiding van de publicatie in het Antilliaans Dagblad van woensdag 27 maart 2013 onder de kop ‘Aanpak van oneerlijke concurrentie’ het volgende.
Het aanpakken van oneerlijke concurrentie is natuurlijk een loffelijk streven, maar het artikel is wel enigszins ‘grappig’ van inhoud. Daarin komt minister Martina aan het woord die veel waarde hecht aan de oprichting van een mededingingsautoriteit en er op aandringt de werkzaamheden daartoe te intensiveren. Hij vervolgt: ,,Zo’n autoriteit kan in geval van verdenking van oneerlijke concurrentie onderzoek verrichten. Voorbeelden van terreinen waarbij dit het geval zou kunnen zijn, betreffen onder meer utiliteiten, zoals water en elektriciteit en benzine, aldus de minister.” Niet alleen grappig zo’n opmerking, maar ook uiterst merkwaardig, omdat er hier op Curaçao maar één enkele monopolist is voor de water- en elektralevering, te weten Aqualectra, in tegenstelling tot Nederland, waar Nuon, Essent, Oxxio, Eneco en nog enkele andere onderling concurreren op die markt.
Gezien de monopoliepositie van Aqualectra kan er geen sprake zijn van concurrentie, laat staan van oneerlijke concurrentie. Hetzelfde geldt voor de benzineprijs die onderworpen is aan prijsregulering door BTP&U hier op Curaçao en nog wel op wettelijke basis, zodat alle benzinepompen tegen dezelfde prijs per liter leveren. Hoezo oneerlijke concurrentie?
Een andere sprekend voorbeeld van oneerlijke concurrentie - dat echter niet door de minister genoemd is, maar dat wel hier op Curaçao heeft plaatsgevonden - is de oneerlijke concurrentie die het gevolg is geweest van het verlenen van de stoelengarantie aan Air Berlin. Dat was jegens KLM en ArkeFly pas echt oneerlijke concurrentie, want het passagiersvervoer van KLM en ArkeFly wordt aangejaagd door de marketingkosten van beide genoemde maatschappijen, maar het passagiersvervoer van Air Berlin is aangejaagd vanuit een subsidie à raison van 2 miljoen euro (ruim 5 miljoen gulden) verleend uit ons gemeenschapsgeld. Hierdoor werd Air Berlin in staat gesteld om retourtickets te verkopen voor 300 euro en heeft die maatschappij daarmee een verschuiving in passagiersaanbod in Nederland van KLM en ArkeFly naar Air Berlin vanuit Duitsland teweeggebracht. Men hoeft geen rocket scientist te zijn om te beseffen dat gesubsidieerd luchtvervoer ver beneden de kostprijs, waartoe Air Berlin in staat gesteld werd met ons gemeenschapsgeld, jegens KLM en ArkeFly oneerlijke concurrentie is geweest. Een op te richten mededingingsautoriteit hoeft daartoe geen onderzoek te doen. Het staat gewoon vast, want de feiten hebben zich reeds gemanifesteerd en de statistieken bewijzen dat.
Marguérite Nahar, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).