In dit leven hebben wij allemaal een bepaalde taak te vervullen. Sommigen van ons doen dit op een correcte manier, anderen begrijpen veelal hun missie niet en doen misschien precies het tegenovergestelde van hetgeen de Heer voor hen in gedachten had. De Heer schiep ons met een eigen wil en het is aan ons om onze levensmissie te vervullen.
Ook de heer Miguel Pourier had een bepaalde missie in zijn leven. Zijn belangrijkste missie was mijns inziens de eilanden bij elkaar te houden, zodat wij tezamen een betere toekomst tegemoet konden gaan. Hij richtte met dit doel voor ogen een politieke partij op. Toentertijd heeft hij dan ook onder zeer moeilijke omstandigheden de Nederlandse Antillen als premier moeten leiden en zware beslissingen moeten nemen die hem niet altijd in dank werden afgenomen. Desondanks heeft hij volgehouden en bewezen dat hij een groot staatsman was die het belang van de Nederlandse Antillen voorop stelde.
Nadat hij uit de politiek was gestapt, bleef hij niet slechts zijn partij achter de schermen adviseren, maar ook alle personen en/of instanties die dit op prijs stelden.
Ik heb de heer Pourier van nabij leren kennen in de commissie om fondsen te werven voor het bisdom. Hij was door de bisschop benaderd voor het voorzitterschap van deze commissie. Ook hier was hij een keiharde werker die zich, samen met de overige leden, belangeloos inzette voor het inzamelen van de nodige fondsen voor de katholieke kerk. Zeker geen makkelijke taak in deze moeilijke financiële tijden. Het grote voordeel van de heer Pourier was dat hij een heel groot netwerk had, dat altijd bereid was te luisteren en ook in vele gevallen zijn bijdrage te leveren omdat ze wisten dat Miguel Pourier achter het project stond. Hij was iemand die door vriend en vijand altijd als een heel integer en eerlijk persoon werd beschouwd, die nooit eigen belang voorop stelde in hetgeen hij deed.
Niet alleen wij van de financiële commissie van het bisdom zullen hem missen, maar ook alle eilanden die deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen.
Laat Miguel Pourier voor ons allemaal een voorbeeld zijn, zodat ook wij samen belangeloos voor het welzijn van ons land zullen blijven streven. Miguel bedankt voor alles wat je voor deze eilanden hebt betekend. Je missie op deze wereld is thans volbracht.
Ik betuig hierbij mijn innige deelneming aan zijn familie en hoop van harte dat zij kracht mogen putten uit de goede herinneringen aan hun geliefde overledene.
Miguel sosega na pas.
Anthony Haile,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).