Waar onderstaand betoog op neerkomt is dat ouderen vaak opgelicht worden, zonder dat ze het weten, omdat hun bewustzijn hen door de leeftijd soms in de steek laat. Iemand die niet zelf een advocaat kan betalen komt nergens, waardoor dit onrecht hoogtij blijft vieren. Ik zou graag het misbruik van ouderen met dit voorbeeld onder de aandacht willen brengen.
Op 10 Januari 2010 ben ik door middel van een notariële akte vanuit de Verenigde Staten (VS), getekend door mijn oom Edgar Pieters en zijn vrouw op de hoogte gesteld, dat ze hun (eigendom) huis op Curaçao, aan mijn persoon (Sijlfried Coromoto Pieters), als schenking hebben overgedragen. Het huis is door mijn moeder Ligia Pieters van 2000 tot en met 2003 voor mijn oom, haar broer, als gemachtigde beheerd.
In 2006 waren er reparaties nodig en heeft mijn moeder op verzoek van de  eigenaar in de VS een beroep gedaan op Johan Kieringdongo om het huis te beheren. Een paar dagen later verscheen Kieringdongo bij mijn moeder, met een verklaring getiteld ‘Machtiging voor beheer huis en grond op [adres]’. Hij legde mijn moeder uit dat haar handtekening bedoeld was om de bewoner van het huis - Julia Poulina - te bewijzen dat hij officieel gemachtigd is om het huis te beheren.
Dagen later komt Kieringdongo mijn moeder ophalen om samen met hem naar de notaris te gaan. Daar aangekomen vraagt mijn moeder hem wat de bedoeling van hun bezoek is, waarop hij antwoordt dat hij het identiteitsbewijs van mijn moeder nodig heeft om haar handtekening te legaliseren. Daarop zei mijn moeder nog dat zij geen bevoegdheid meer heeft om voor haar broer in de VS te tekenen, omdat dit nu aan haar zoon - mijn persoon - is opgedragen.
Thuis aangekomen vraagt Kieringdongo mijn moeder om hem alle documenten van het huis te geven zodat hij precies weet, wat hij moet beheren.
Na hem de documenten te hebben overhandigd, vraagt mijn moeder hem, of zij een kopie kan krijgen van het door haar ondertekende document. Genoemde kopie heeft zij bewaard maar gezien haar leeftijd is zij dat helemaal vergeten. Pas na een lange periode is zij de kopie weer tegengekomen, die ik gelijk aan mijn advocaat heb gegeven als bewijs dat zij door Kieringdongo is opgelicht.
Toen Kieringdongo weigerde het huis aan mij over te dragen, heb ik een kort geding tegen hem aangespannen. Helemaal alleen, zonder enkele ervaring en steun van een advocaat, ben ik bij het kort geding verschenen, waar Kieringdongo, wel vertegenwoordigd door een advocaat in het gelijk werd gesteld. Door dezelfde rechter die de uitspraak heeft gedaan, werd mij aangeraden om in bijzijn van een advocaat een bodemprocedure te beginnen, wat ik ook heb gedaan.
Ik heb verschillende documenten vanuit de VS waarin mijn oom verschillende bewijzen levert. Mijn oom is vanuit de VS bereid een verklaring af te leggen voordat de rechter zijn uitspraak doet.
Edgar Pieters,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).