Vooruit vrouw
 
Vooruit vrouw, kop op!
Er is nog veel werk aan de winkel
de strijd moet zich uitbreiden
voor een verdiend respect.
 
Vooruit vrouw, kop op!
Zoek sterke bondgenoten
bepaal doelen en strategieën
gebruik immer synergie.
 
Vooruit vrouw, kop op!
Zorg voor eigen vorming,
nog meer kracht en help elkaar
voor een collectieve groei.
 
Vooruit vrouw, kop op!
Brei sterke ketens
om ongelijkheid en onrecht
het hoofd te bieden.
 
Vooruit vrouw, kop op!
Geef nu leven
aan de talentvolle vrouw
gevangen in een nep baarmoeder.
 
Vooruit vrouw, kop op!
doorstane onrecht en ongelijkheid
zijn juist je kracht
en je onoverwinnelijke motivatie.
 
 
Hensley F. Koeiman,
Curaçao