Hierbij wil ik reageren op het op 25 februari 2013 in het Antilliaans Dagblad gepubliceerde artikel van de heer Leito met titel ‘Wantrouwen tegen SBAB’.
We willen voorop stellen dat het niet gebruikelijk is dat we via de pers reageren op tegen ons gerichte kritiek. In dit geval willen we een uitzondering maken en een toelichting verstrekken. Wij hebben nota genomen van het artikel en hebben vervolgens de heer Leito benaderd en uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek is gevoerd, waarbij de heer Leito werd vergezeld door een adviseur. Tijdens het gesprek is gebleken dat het wantrouwen niet alleen tegen de SBAB bestaat, maar betrekking heeft op de gehele Belastingorganisatie. De heer Leito heeft ervoor gekozen om de kritiek specifiek op de SBAB te richten omdat zijn doel was om actie en reactie op te roepen en zijn ervaring is dat er van de kant van de SBAB altijd actie en of reactie komt.
In het bericht van de heer Leito wordt melding gemaakt van een bericht dat aan de SBAB zou zijn gestuurd en dat daar niets mee is gedaan door de SBAB. Uit nader onderzoek is gebleken dat de mail, die naar de verschillende instanties is verzonden, de SBAB niet heeft bereikt omdat er een verkeerd e-mail adres (cura.net is niet meer actief) is gebruikt. Hiervoor heeft de adviseur zijn verontschuldigingen via een mailbericht aan de SBAB aangeboden.
Verder is de SBAB belast met de controle en niet met de heffing en inning. De SBAB is niet bevoegd om aanslagen op te leggen of openstaande belastingschulden in te vorderen. De SBAB legt bevindingen bij boekenonderzoeken bij ondernemingen in een rapport vast. Dit rapport dient als advies voor de Inspecteur der belastingen bij het opleggen van belastingaanslagen.
Voorts is het zo dat opdrachten tot het uitvoeren van controles met name van de Inspectie der Belastingen afkomen. Bedrijven krijgen uitsluitend in het kader van branchegerichte projecten, op initiatief van de SBAB een belastingcontrole. Bij de belastingdienst en de SBAB bestaat een procedure dat de SBAB een verzoek van de Inspectie der Belastingen, voor het verrichten van een boekenonderzoek bij een belastingplichtige, niet mag weigeren of stopzetten zonder goedkeuring van een inspecteur der belastingen.
In gevallen dat wij brieven, met belangrijke informatie uit de samenleving (zogenaamde klikbrieven), krijgen worden deze onderzocht door het Team Inlichtingen en Opsporing (TIO) binnen de SBAB. Vervolgens wordt dit onderzoek afgehandeld. Dit kan administratief (aanslag al of niet met boete) of strafrechtelijk door een speciaal overleg bestaande uit medewerkers van de SBAB, Inspectie der Belastingen, Sector Fiscale Zaken Douane en Openbaar Ministerie worden afgehandeld.
Tijdens het gesprek met de heer Leito is van gedachten gewisseld over verschillende punten die mogelijk bij de SBAB en de overige eenheden van de belastingdienst niet naar tevredenheid verlopen. We willen uitdrukkelijk stellen dat er geen sprake is van discriminatie en/of fraude binnen de SBAB. Ter waarborging hiervan hebben we een uitgebreid stelsel van richtlijnen en procedures ingevoerd ten behoeve van de kwaliteit en integriteit. Zo worden alle onderzoeken die worden uitgegeven ingevoerd in een bestuurlijk informatiesysteem en kunnen slechts na een grondige beoordeling en interne controle, door een functionaris van de afdeling controle- en fiscaaltechniek, de SBAB verlaten. Hiernaast vindt er jaarlijks een review plaats van minimaal zes onderzoeken ter waarborging van de kwaliteit van de boekenonderzoeken. Indien er uit dit proces van kwaliteits- en integriteitsborging signalen naar voren komen dan bestaat zelfs de mogelijkheid om een reviewonderzoek uit te voeren. Hierbij vindt er een herbeoordeling plaats van controleactiviteiten en conclusies echter zonder benadeling van de belastingplichtige. Bovengenoemd stelsel van procedures wordt binnen de SBAB strikt gehanteerd om te waarborgen dat de samenleving op de SBAB kan vertrouwen en dat we ons tot het uiterste inspannen om een professionele, maar zeker ook integere organisatie te zijn. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om dit alles na te lezen in ons Handboek Controle. Hierin staan de uitgangspunten die we hanteren en hoe we te werk gaan, volledige transparantie. Geïnteresseerden kunnen het Handboek tegen kostprijs kopen bij de SBAB en is het ook beschikbaar bij de boekhandel.
SBAB


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).