De overheid van Bonaire heeft de afgelopen maanden een stortvloed aan tot wel 800 procent verhoogde erfpacht- en grondbelastingnota’s verzonden.
Velen zijn hiervan het slachtoffer. Velen weten echter niet hoe ze bezwaar daartegen moeten maken. Als speciale service verstrek ik hierbij het door mij ingediende bezwaar.
Wellicht kunnen de andere slachtoffers dit gebruiken als voorbeeld voor naar ik hoop massaal in te dienen bezwaarschriften.

Openbaar lichaam Bonaire
T.a.v. Hoofd Financiën
Hr. F. Tiemessen
Bonaire

Betreft: bezwaar tegen aanslag grondbelasting 2011
Kralendijk, 6-1-2013

Geachte heer Tiemessen
Met verbijstering heb ik kennisgenomen van de aanslag grondbelasting 2011 van 1.459 dollar. Dit is een verhoging ten opzichte van de vorige aanslag van bijna 1.200 dollar of met 540 procent. Terwijl ik in een gewoon huis woon in een gewone wijk zonder buitensporige luxe, geen zwembad en alleen op de linkerzijde boven op het dak staand in de verte de zee kan zien, meent u mijn huis te moeten waarderen op 423.000 dollar. Indien u een idioot kunt vinden die voor dit bedrag mijn huis wil kopen, kunnen we wat mij betreft vandaag nog het voorlopig koopcontract tekenen.
Tezamen met de absurde nota’s erfpacht, die werden verhoogd van 199 dollar naar 890 dolla,r betekent dat dat u mij binnen een tijdsbestek van een paar maanden opzadelt met rekeningen ter waarde van 5.000 dollar. (De nota 2012 grondbelasting zult u ook wel binnenkort sturen).
De waarde van mijn huis is niet meer dan 200.000 dollar, zijnde de getaxeerde executiewaarde per mei 2010. Ik ga maar uit van de executiewaarde omdat ik binnenkort mijn huis wel gedwongen zal moeten verkopen gezien de stortvloed aan absurde aanslagen die in mijn brievenbus belandden en die ik onmogelijk binnen de door U gestelde termijnen kan betalen.
Het is bijzonder bedroevend te moeten constateren dat de overheid van Bonaire de weg geheel is kwijtgeraakt. In tijden waarin het voor gewone burgers niet gemakkelijk is de eindjes aan elkaar te knopen, meent de overheid de gewone burger nu de nekslag uit te moeten delen, door aanslagen met meer dan 500 procent verhoging op te leggen.
Een regelrechte schande en ik eis dan ook vermindering van de aanslag 2011.

J.M. van der List, Bonaire


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).