De premier heeft gewoon gelijk. Het nieuwe ‘takenkabinet’ moet een aantal jaren zitten om serieus de basis te leggen voor een beter en gezonder Curaçao. En ja, een hoofdprobleem is het ambtenarenapparaat.
Wat met de stichting van autonoom Curaçao op 10-10-2010 gebeurde was ronduit absurd. Alle ambtenaren van het Land Antillen werden opeens ambtenaren van het Land Curaçao. Er lag geen enkel doordacht visionair plan op tafel hoe dat hele apparaat gedegen vorm en inhoud moest krijgen. Ik weet zeker dat als een dergelijk plan uitgevoerd wordt, zeker de helft van de ambtenaren naar huis gestuurd zal worden. Behalve dat dan eindelijk een goed werkend overheidsapparaat ontstaat, betekent dit ook een enorme besparing die ten goede komt aan de Landsbegroting.
De basis is gelegd voor een takenkabinet bestaande uit deskundigen. Laat de politiek na zes maanden het wijze besluit nemen om dit kabinet de kans te geven om werkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Geef ze dus de tijd om het werk af te maken. Ik zou er voor willen pleiten om dit kabinet de hele kabinetsperiode aan de macht te laten. Zo niet, dan toch minstens anderhalf jaar.
James Schrils, Nederland


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).