CAP, de exploitant van de luchthaven, meldt in het <I>Antilliaans Dagblad<I> van 20 december ‘Geld voor verbetering van de luchthaven’ onder andere dat 50 procent van de tariefsverhoging naar CAH gaat, de Airport Holding.
Echter in de concessieovereenkomst tussen Curinta en CAP is vastgelegd dat CAP vijftien procent en niet de helft van haar bedrijfsinkomsten aan de Holding afdraagt bij wijze van concessievergoeding. Daarin is sedert de overname van de exploitatie in 2003 geen wijziging in aangebracht.
Voorts meldt CAP dat sinds de start CAP reeds 74 miljoen dollar in het vliegveld heeft geïnvesteerd. CAP verzuimt daarbij te vermelden dat die ‘investering’, onder andere de bouw van de nieuwe terminal, grotendeels werd bekostigd met externe financiering van een ontwikkelingsbank in Duitsland. En de door die bank verstrekte lening wordt middels gespreide betaling over een groot aantal jaren afgelost uit de bedrijfsinkomsten die CAP verwerft met de exploitatie van de airport.
Die bedrijfsinkomsten komen voort uit de aeronautical revenues en de non-aeronautical revenues. De aeronautical revenues worden verschaft door landing- en parkeergeld en fueling fees - betaald door de luchtvaartmaatschappijen - , vertrekbelasting - betaald door de vertrekkende passagiers -, throughput charges  - betaald door Curoil, brandstofleverancier - , voorts uit non-aeronautical revenues die aan CAP worden betaald door alle andere concessionarissen op de airport.
Dit impliceert dat niet CAP investeert, dan wel heeft geïnvesteerd in onze luchthaven, maar dat wij zelf met ons allen investeren in onze luchthaven. Alle investeringen zijn en worden bekostigd door het reizend publiek, de luchtvaartmaatschappijen, Curoil en de overige concessionarissen op de luchthaven, dus indirect betalen wij zelf voor al die investeringen.
Marguérite Nahar, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).