Door de laatste ontwikkelingen binnen de Curaçaose politiek lees ik op de sociale sites en hoor ik hier en daar een hoop discussie over meegenomen parlementaire zetels. In de voormalige coalitie begon het al toen de heer Cleopa en later ook de heer Rozier hun zetels hadden meegenomen om zich als onafhankelijke parlementariërs op te stellen in het parlement en te komen tot een nieuwe meerderheid na de val van Kabinet Schotte.
Beiden werden bestempeld als zeteldieven en zij werden door demonstranten en met vandalisme belaagd. Ik heb een en ander nader nagevraagd, daar ik van huis uit geen jurist ben en ik ben tot de volgende visie gekomen.
Het kiesreglement van Curaçao herkent een lijst van kandidaten, die aan verkiezingen meedoen. Echter een kandidaat kan pas als zodanig geregistreerd worden als de kandidaat tot een politieke organisatie of politieke beweging behoort. Vergelijkbaar met een voetballer die niet als onafhankelijke speler in het nationale selectieteam opgesteld kan worden, maar eerst tot een voetbalclub moet behoren. Het behoren tot een club of partij dient een gemeenschappelijke doel en/of ideologie.
De Statenleden die bij wijze van algemene verkiezingen worden gekozen worden bepaald door de volgorde van de kandidatenlijst van een politieke beweging. Onafhankelijk door welke kandidaten de stemmen worden binnengehaald krijgt de lijsttrekker als eerste kandidaat alle stemmen op basis waarvan het aantal zetels met eventuele restzetels zijn toebedeeld. Na aftrek van de kiesdeler (het aantal stemmen nodig voor één zetel) voor de zetel van de lijsttrekker worden de overige stemmen doorgeschoven naar de volgende kandidaat op de lijst. Ook bij deze kandidaat wordt wederom een kiesdeler afgetrokken en verder doorgeschoven naar de volgende kandidaat enzovoorts.
Conform de regelgeving is dan iedere toegekende zetel van de desbetreffende kandidaat geworden en deze wordt later bestendigd door de individuele beëdiging bij de gouverneur tijdens de welbekende plechtigheid.
Vanaf dit moment is de zetel overgeleverd aan het geweten en politiek moraal van de zetelhoudende kandidaat. Geen twijfel er aan dat de zetel van de kandidaat is en niet van de politieke beweging, getuige het arrest van de hoge raad te Aruba en zelfs ook in Nederland.
In St. Maarten bijvoorbeeld is de regelgeving anders: daar worden de parlementariërs bepaald door de kandidaten die de meeste individuele stemmen halen, onafhankelijk van de positie op de lijst.
Ieder partijbestuur of partijleider op Curaçao die op grond van het aantal stemmen van een kandidaat, hoe weinig deze ook moge zijn, beweert dat de zetel van de partij is, heeft het dus aan het verkeerde eind.
Wel wordt van de zetelhoudende kandidaat/politicus zowel door de partij als door de gemeenschap verwacht dat de kandidaat deze zetel naar eer en geweten hanteert met de nodige ethica politica ten dienste van het algemeen belang en de positieve ontwikkeling van de Curaçaose gemeenschap en zeker niet gebruikt voor persoonlijke doeleinden of nepotisme.
Met andere woorden: er bestaan geen zeteldieven!
Wel bestaan er zetelovervallers: dit is wanneer de leiding van een politieke beweging met uitoefening van (politieke) druk een zetelhoudende kandidaat tegen de eigen wil dwingt afstand te doen van zijn of aar rechtmatig verkregen zetel. Partijbesturen c.q. partijleiders worden zetelovervallers ten bate van nepotisme en/of manipulatief politiek gedrag.
Yves Schoop, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).