Al op zeer jonge leeftijd kwam ik in aanraking met de Nationale Volkspartij (Partido Nashonal di Pueblo PNP). Mijn oom zaliger: Shon We van Meeteren was een persoon van het eerste uur van deze partij. Via hem hoorde ik van de doelstellingen en idealen van deze pas opgerichte partij en waarmee hij zich volkomen kon identificeren. Ook voor mij zijn deze heel belangrijk en bepalend geweest in mijn verdere leven…
De grondlegger van de Nationale Volkspartij Mr.Dr.M.F.da Costa Gomez streefde naar een autonome status voor de Nederlandse Antillen en de emancipatie van het Curaçaose volk. Da Costa Gomez kreeg later ook de naam Emancipator. Mijn oom steunde hem door actief te zijn als lid van de partij bij het verwezenlijken van deze doelstellingen. Met de ondertekening van het Statuut, waarvan Da Costa Gomez de architect was, werd het voornaamste streven van de PNP bereikt. Ook het proces van emancipatie was vergevorderd, mede door toedoen van de rooms-katholieke missie die zich hier gevestigd had. Deze missie heeft onder meer scholen en instituten voor de gezondheidszorg opgezet en geleid. Ook heeft Nederland veel geld in tal van projecten gestoken waar wij als eiland ons voordeel mee konden doen. Zo konden jonge mensen zich ontwikkelen tot bekwame Yuinan di Kòrsou (Curaçaoënaars) die aan de ontwikkeling van ons eiland hebben bijgedragen, alsmede aan het bereiken van meer welzijn en een hogere welvaart voor ons land en volk. Toch is het probleem van de armoede helaas niet kleiner geworden…
Thans bevindt ons eiland zich in een diepe crisis op velerlei gebied. Het taken/zakenkabinet dat binnenkort gevormd gaat worden zal bestaan uit bekwame Curaçaoënaars die als ministers met specifieke taken hun uiterste best zullen doen om ons uit het diepe dal halen. Ik geloof erin dat zij samen met ons allemaal in hun werk zullen slagen. Maar we moeten het wel samen doen…
Over ruim een jaar, begin 2014, herdenken we dat dan 65 jaar geleden de eerste Statenvergadering gehouden werd. Ik hoop vurig dat we tijdens die herdenking met trots kunnen terugkijken op de jongste verkiezingen en vooral op de resultaten die dan een nieuw, gezond en vooral harmonisch Curaçao laten zien waar de democratie gezegevierd heeft, gerechtigheid bestaat en positief denken en hoop het leven weer bepalen.
Helga Mensing, actief lid van de PNP sinds 1970, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).