In mijn laatste ingezonden stuk van 12 oktober had ik het over de gebeurtenissen van de laatste maanden waar er sprake was van omkoping, corruptie en dat de gouverneur zelfs in opspraak raakte.
Ik citeer: één ding staat vast, een groot deel van dit volk zal geen genoegen nemen met de gang van zaken en dit zal op 19 oktober vastgelegd en vastgesteld worden, en dit is precies wat er tijdens deze verkiezingen is gebeurd.
Voor velen waren de resultaten van de verkiezingen van 19 oktober schokkend, want duidelijker kon het niet; het was een collectieve ontlading van verwerping van de niet-constitutionele handelingen gedurende de laatste maanden.
Het is niet te verwonderen dat mensen zich uitlaten over domme en achterlijke mensen - doelend op de grote meerderheid die voor de coalitie PS, MFK en MAN heeft gekozen in een vrije en geheime verkiezing. Dit is de enige en ware democratie.
Hopelijk gaan we beseffen en realiseren dat door elkaar kapot te maken, wij tevens de nieuwe kansen missen voor de wederopbouw van ons land Curaçao dat te veel heeft geleden onder verdeeldheid, verwarring en bitterheid met dermate veel negatieve publiciteit, beschamend eenzijdig.
Het lijkt er wel op dat er hoop en flink wat werk voor nodig is om de kluwen van corruptie, leugens en zwijgen van hogerhand te ontwarren. Mensen achter de schermen, machtige mensen, die van alles proberen om de situatie in het belang van de bevoorrechte groepering te behouden zoals zij vinden dat die moet zijn en dienovereenkomstig een sociale revolutie willen voorkomen.
Een tij dat ze met geen mogelijkheid kunnen keren, maar dat zien ze niet of willen ze niet zien. Daarom gebruiken ze alle beschikbare middelen om hun doel te bereiken: Staatsregeling, statuut en dergelijke betekenen niets voor deze heren.
Ze etaleren hun kilheid als competentie, hun manipulatie als besturen en hun grootheidswaanzin als enorme prestatie, of niet politiek circus Den Haag? Laat de resultaten van deze verkiezing duidelijke taal en een indicatie zijn dat dit volk niet meer te intimideren en te manipuleren is.
Het volk heeft gesproken en het moet gerespecteerd worden. Het volk zal ook te kennen geven wanneer zij klaar is voor onafhankelijkheid middels een referendum; niemand en niets ter wereld kan ons dat opdringen of opleggen.
Tenslotte wil ik Pueblo Soberano feliciteren als de grootste partij van Curaçao. Ik ben trots om als lid deel uit te maken van de steeds groeiende familie Soberano.
Felicitaties eveneens voor MFK en MAN.
Verlies het volk niet uit het oog voor ’s werelds genoegens, want jullie kracht zit in de massa die in beweging is gekomen en niet meer te stuiten is.
Raymond Sambo, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).