1. Veel meer mensen zijn zich bewust geworden van de democratische waarden;
2. De democratie op Curaçao is meer levend dan ooit;
3. Ivar Asjes is geen Statenvoorzitter;
4. De Statenmeerderheid telt;
5. De verkiezing zal op 19 oktober 2012 plaatsvinden;
6. Er komt een interim-regering met een goed omlijnd takenpakket;
7. Er komt een betrouwbare ministerssceening;
8. Overheidsfondsen kunnen niet meer aangewend worden voor de verkiezingsstrijd;
9. Welk groepje dan ook dat het democratisch proces probeert te verstoren, zal vervolgd worden en door het volk afgekeurd worden;
10. Alle partijen die nu deel uitmaken van de regering, hebben de hand vrij om in de wijken hun verkiezingsactiviteiten uit te voeren, zonder de hoofdbrekens die gepaard gaan met het dagelijks regeren. Laat regeren over aan het interim- kabinet;
11. Het interim-kabinet zal voor ten minste drie maanden zitten, omdat na de verkiezingen eerst een informateur, dan een formateur en dan weer de ministerskandidaten gescreend moeten worden om daarna beëdigd te worden;
12. Alle Statenleden zijn in de gelegenheid om hun controletaak op het interim-kabinet uit te voeren, gebruikmakende van de in de Staatsregeling gegeven bevoegdheden;
13. Er zullen voorlopig geen politieke benoemingen zijn;
14. Er zullen maatregelen genomen worden om ons te verzekeren dat de democratie nooit meer in gevaar wordt gebracht;
15. Alle politieke partijen kunnen aan de vorming van een nieuwe regering deelnemen, als zij dat willen;
16. Partijen kunnen elkaar niet over en weer betichten van manipulatie met de verkiezingen;
17. Partijen kunnen elkaar niet over en weer betichten van manipulatie met de screening van bewindspersonen;
18. Nederland heeft niets te maken met dit democratisch proces. Het zijn ónze Staten, ónze gouverneur en óns volk die gekozen hebben om duidelijkheid te scheppen voor ónszelf!;
19. Dit is wellicht de laatste kans voor Curaçao om opnieuw te beginnen!

Alvin Daal, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).