De Isla-raffinaderij gaat weer plat, doordat de catcracker niet op volle toeren draait. Wat de catcracker nu precies doet, weet niemand, maar het zal wel iets heel belangrijks zijn. Vroeger zeiden ze dat hij zelfs uit een geit olie kan persen. De raffinaderij zal hierdoor een gelegenheidsverlies lijden van driekwart miljoen dollar. Gelegenheidsverlies? Verlies is verlies. Recentelijk heeft een soortgelijke situatie tachtig miljoen dollar gekost. Een beetje bedrijf zou failliet gaan en de deuren sluiten. Haakje openen, op Aruba is de Valero-raffinaderij dicht, haakje sluiten.
Een volksvertegenwoordiger wordt door een aanhanger van een andere volksvertegenwoordiger in het gezicht geslagen. Wie is nu laf? De aanhanger van de volksvertegenwoordiger of de volksvertegenwoordiger die zulke aanhangers heeft? De Zwarte Diamant kijkt met gebalde vuisten toe vanuit de hemel.
Het kabinet wordt onderweg naar huis, weer naar huis gestuurd.
Het aangifteproces rammelt van alle kanten. Dat is het klapperende geluid dat je hoort, wanneer je langs het gebouw van het parket van de officier van justitie, De Tempel, rijdt. De Raad van de Rechtshandhaving constateert competentieproblemen, taalproblemen alsook materiële en formele gebreken, het ontbreken van geschikte ruimtes en van een structurele beleidscyclus, en tot overmaat van ramp is het ‘Actpol’ systeem ook nog problematisch. Nou, nou. Houden zo, zeggen de overtreders van de wet.
Intussen lekt er nog steeds olie uit een pijp bij Bullenbaai.
De minister-president zegde de leerkrachten toe dat hij ervoor zou zorgen dat de indexering en loontrede uiterlijk 14 september zouden worden uitbetaald. De leerkrachten gaven hem het voordeel van de twijfel. Is er een goedgelovige in de zaal?
PP-patiënten moeten contant gaan betalen voor een bezoek aan de uroloog. Dit betekent dat PP-patiënten thuis zullen blijven creperen.
’s Ochtends moet ik voor zessen onder de douche. Daarna komt er geen druppel meer uit de kraan. Dit even terzijde.
Roy Evers, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).