Misschien is het zinvol bijgaand artikel in uw krant te plaatsen met als doel mensen bewust te maken van hoe een oplossing mogelijk gemaakt kan worden... of niet! De bron is Han Koch van dagblad Trouw van 26 november 2011.
De Oostenrijker Friedrich Glasl ontwikkelde op basis van onderzoek van internationale conflicten een escalatieladder met negen treden. De ladder is verdeeld in drie fasen van drie treden. In de eerste fase regeert de ratio nog en kan het probleem worden opgelost door de partijen zelf. In de tweede fase eindigt het conflict doordat een partij wint. In de laatste fase is er geen winnaar, maar alleen verliezers. De rechter is dan de enige escape.
Bemiddeling is nog mogelijk als het conflict zich bevindt op de eerste zes treden. Heel toepasbaar op onze politieke situatie!
1. Verharding van standpunten. De standpunten botsen, de partijen benadrukken vooral de verschillen, hebben steeds minder aandacht voor elkaars argumenten en reageren steeds defensiever.
2. Toename van debat. De creativiteit om het conflict op te lossen neemt af, eigen superioriteit wordt benadrukt en de ander wordt vooral in diskrediet gebracht.
3. Voldongen feiten. De partijen praten steeds minder en plaatsen elkaar voor voldongen feiten. Het inlevingsvermogen neemt snel af en er wordt druk gespeculeerd over nieuwe zetten van de tegenpartij.
4. Imago en coalitievorming. De kring van partijen wordt uitgebreid, er wordt gezocht naar medestanders. Het eigen kamp heeft louter positieve eigenschappen, het andere louter negatieve.
5. Vuil spel/gezichtsverlies. De tegenpartij wordt beticht geen integriteit te bezitten, de aanvallen worden openlijker en krijgen steeds meer het karakter van zwartmakerij. Nuances zijn er niet meer, alles is zwart of wit.
6. Dreigementen. Van onderhandelen is geen sprake meer. Van toegeven al helemaal niet. Het lijkt alsof er niets meer te winnen valt. Er worden harde eisen gesteld in de trant van: hij er uit of ik ga weg.
7. Hoop vervliegt. Partijen zien geen kans op winst meer. Die hoop vervliegt. Wraakgevoelens ontstaan en vooral de tegenstander beschadigen is een doel op zich geworden.
8. Voor of tegen. De omgeving wordt gepolariseerd, je bent voor of heult met de vijand en de tegenstander wordt niet meer als mens maar als een ding beschouwd.
9. Afgrond. Partijen zien geen uitweg meer, de eliminatie van de tegenstander is het hoogste doel zelfs als dat leidt tot zelfvernietiging.
Wij vechten een titanenstrijd: een gevecht met enkel verliezers. Ondanks het gezond verstand en de goede wil van velen, blijken destructieve krachten met gewelddadige tendensen de democratie om zeep te willen helpen. Laten we mentaal de overwinning van de meerderheid vieren!
C. Jansen-Van Heeswijk, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).