Bescherming en beheer natuurgebieden.
Begin jaren negentig zijn er broedpogingen waargenomen van flamingo’s op de aan Hermanus grenzende moddervlaktes van het binnenwater bij Jan Kok. Ten gevolge van verstoring door bezoekers zijn deze pogingen op niets uitgelopen.
Met de goedkeuring van het EOP hebben het binnenwater en de omringende kuststrook de status gekregen van conserveringsgebied.
Carmabi heeft indertijd het gebied van de overheid in beheer gekregen. Op grond van een goedgekeurd inrichtingsplan zouden een aantal beschermende beheersmaatregelen genomen worden waarbij het gebied tevens op een gecontroleerde, verantwoorde manier toegankelijk zou blijven voor het publiek.
Een van deze maatregelen om gunstiger leefomstandigheden voor de flamingo’s te creëren was het weer in oorspronkelijke staat terugbrengen van de koraalpuinwal bij de kunstmatig opengehouden monding van het binnenwater. Hierdoor zouden de natuurlijke interactie tussen binnenwater en zee weer hersteld worden. Met name de grote verschillen in saliniteit ten gevolge van sterke verdamping in de droge periodes en een enorme toevoer van zoet water in de regenperiodes vergroten het voedselaanbod voor flamingo’s.
Deze beschermende beheersmaatregel werd versneld uitgevoerd op het moment van de voorlaatste grote oilspill die de kust en een aantal baaien ernstig besmeurd heeft. Door snelle actie bleven de fragiele saliña en de historische zoutpannen gevrijwaard van de vervuiling die een groot deel van de zuidkust en een aantal baaien toen getroffen heeft.
Enkele weken later werd de koraalpuinwal weer onder auspiciën van LVV opengegooid. Tot op heden is er niets meer gebeurd op het gebied van bescherming en beheer van dit zeer bijzondere natuurgebied.
Na constatering van het olielek door de Kustwacht (afgelopen weekend) is de Haven Veiligheidsinspectie druk bezig met een onderzoek. De raffinaderij zal de kosten van schoonmaak op zich nemen en een symbolische boete van maximaal 5.000 gulden moeten betalen.
Had er in die week tijd echt niemand op het idee kunnen komen om het uitgebaggerde koraalpuin weer te gebruiken om de ingang af te sluiten (nog geen twee uur werk met een loader) of er een oliekering neer te leggen zoals bij de waterfabriek te Mundo Nobo?
Beide opties zouden makkelijker uitvoerbaar, effectiever en goedkoper zijn geweest dan de schoonmaakactie nadat de schade al berokkend is en de boete die niet in verhouding staat tot de toegebrachte schade.
Is dit de manier waarop wij als een geciviliseerde gemeenschap omgaan met onze natuur? Dios spar hende!
Chris Schmitz, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).