In een ingezonden stuk pleit de Gevolmachtigde minister voor ‘common sense’ bij iedereen en spreekt zich uit tegen het naar huis sturen van de demissionaire regering. De schijn-argumenten die hij hierbij aanvoert, snijden geen hout. Erger nog: met geen woord rept hij over de situatie waarbij de meerderheid in het parlement de mond wordt gesnoerd.
Hiermee kiest de heer Sheldry Osepa voor de dictatuur. Een dictatuur die al sinds 10-10-‘10 woekert in onze gemeenschap: een regering die loog over de screening; een premier en ministers die keer op keer aantoonbaar liegen in én buiten de Staten; die naar willekeur mensen valselijk beschuldigen, belasteren en opzij zetten en vervangen door familieleden, partijleden en partijfinanciers (een nepotisme zonder grenzen).
De economie holt achteruit, van een deugdelijk financieel beleid is geen sprake, evenmin van enig sociaal beleid. Belangrijker zijn de persoonlijke benoemingen, het reizen over de hele wereld, het opkomen voor de belangen van louche figuren en het uiterlijk machtsvertoon, inclusief motoragenten, geblindeerde auto’s en bodyguards. Van werkelijk regeren is geen sprake.
De bestaande wetten (dat moet de jurist Osepa toch wel hebben gemerkt!) worden keer op keer met voeten getreden. En dat kan schijnbaar straffeloos, omdat wetten gemaakt zijn door en voor nette mensen.
Nette mensen zouden een meerderheid van 12 van de 21 Statenzetels erkennen. Nette mensen zouden geen probleem hebben zich te onderwerpen aan een screening. Nette mensen zouden hun vaders, broers, ooms, echtgenotes of bedgenoten niet benoemen op belangrijke posten. Nette mensen zouden het parlement respecteren: begrotingen op tijd indienen, vragen beantwoorden, enz. Nette mensen zouden niet liegen en zeker niet in het parlement. Nette mensen zouden een minister die verdachte is in een strafzaak op zijn minst schorsen.
Nette mensen ten slotte zouden zich diep, diep, diep schamen om het voor deze regering op te nemen.
Carel de Haseth (bij drie gelegenheden Gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).