We staan op het punt om alles wat krom gegaan is in het verleden, weer recht te buigen. Op het moment dat de heer Schotte werkelijk zijn ontslag indient van zijn regering, kan een ieder die deze plaatsen overneemt, laten zien wat we geleerd hebben van bijna twee jaar ‘nieuwe wind in de zeilen’, maar ook van vele voorgaande jaren, waar echt de regeringsleiders ook niet heilig waren.
Nieuwe kansen en wel: alle nieuwe ministers door de screening met een open en transparante verslaglegging aan het publiek; alleen mensen die capabel zijn en expertise hebben op de ministersposten en in de ministeries, hun werk laten doen. Dus geen vriendjes of familieleden (terug) plaatsen; alle RvC’s, RvT’s hun toezichthoudende rol innemen, zonder op de stoelen van de directies, of andere leidinggevende te gaan zitten.
Geen 100.000-en-1-reisjes meer met allerlei dubieuze en onduidelijke samenwerkingsovereenkomsten, waarvan je je kunt afvragen wie daar baat bij heeft. Geen semi/niet-verantwoorde audits meer doen, alleen om mensen weg te sturen. Als mensen niet functioneren, zet een ontwikkelingstraject uit, waarin ze kunnen laten zien of ze wel of niet functioneren.
Geen halfbakken, ondoordachte projecten uitzetten, sin pia ni kabes, die na een tijdjes stil komen te liggen (zie onder andere wijkontwikkelingsplan, enseñansa por nada, 80/20-regeling, het nieuwe ziekenhuis).
Geen grote investeringen met geld van discutabele mensen. We kunnen een voorbeeld worden op het gebied van integriteit. Laat Transparency International maar komen. Laten zien dat we werkelijk dushi hende zijn, binnen en buiten het parlement, waar we wel het licht in elkaars ogen gunnen en waar persoonlijk verbale criminele of discriminerende uitingen niet geaccepteerd, noch getolereerd worden.
In plaats van kritiek leveren om de eerste gelegde bouwstenen af te breken, constructief meedenken, hoe we dit eiland, economisch, politiek, sociaal en cultureel gezien in een groeirichting zetten. En alles volgens de vastgelegde regels, procedures, wetten uitvoeren! Niemand, maar dan ook niemand, staat boven, naast of buiten de wet. We zullen allemaal onze tas door de scan van Hato moeten halen als we reizen en een wapenvrij Curaçao (behalve voor degenen die wegens functie hiertoe wettelijk bevoegd zijn).
En zo kan iedereen nog veel meer kansen opnoemen. Laten we deze kans werkelijk aangrijpen, waar we laten zien, dat we doen, zoals we zo goed weten hoe we het moeten doen.
Elke nieuwe regering staat voor een zeer grote uitdaging om dit financiële, economische debacle in goede banen te leiden. We zullen elkaar allemaal hard nodig hebben, of je nu wel of niet tot de ‘incrowd’ behoort. Elke nieuwe regering is vertegenwoordiger van alle landgenoten, waar voor- en tegenstanders zijn. Luister niet alleen naar je voorstanders, maar leer heel veel van je tegenstanders. We hebben echt geen toezicht van Nederland nodig, als we zelf laten zien dat we het kunnen.
Daarom: Democratie – Dialoog – Doordacht – Daadkrachtig – Let’s DO it!
Gerda Fokker, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).