Als het straks - vandaag of zo - blijkt, dat het kabinet Schotte toch niet ten val is gebracht, dan vind ik dat een goede ontwikkeling. Niet omdat ik zo onder de indruk ben van de wijze waarop het kabinet Schotte de bestuurstaak heeft aangewend in de afgelopen twintig maanden. Maar ik denk dat de actie van MAN-Statenlid Eugene Cleopa te laat en geheel en al misplaatst is. Want het kabinet Schotte is ondertussen door de Koninkrijksregering met een aanwijzing bekleedt en op een begrotingszuiveringstraject geplaatst. Het pad naar dit goede financiële beleid is verder door de gouverneur ingekaderd. De verwachting was dan, dat het kabinet Schotte, wellicht met nog wat ondeugend tegenstribbelen, uiteindelijk toch de juiste weg zou zijn gaan bewandelen. En dan komt Cleopa nu met het intrekken van zijn steun aan het kabinet. Ach Cleopa toch, of je bent niet serieus of er is iets anders aan de hand.
Er is een tweede reden, waarom ik geen voorstander ben van de val van het kabinet Schotte. Het heeft te maken met de manier waarop wij het bestuur van het land wensen te organiseren. Nederland laat zien hoe het moet: systematisch; planmatig. In het geval van de begroting, zien we dat heel duidelijk. De regering verzorgt een exemplaar van haar begroting aan zowel het parlement als het College financieel toezicht (Cft). Waar het parlement daarna hard in slaap valt of in ieder geval geen krachtige discussie aangaat met de regering over de begroting, slaat het Cft aan het analyseren en het communiceren met de regering over de kwaliteit (of het gebrek daarvan) van de begroting. Helaas resulteert de interactie in het erbij betrekken van de Koninkrijksregering met een aanwijzingsverzoek. Ik kan me voorstellen dat de Koninkrijksregering eerst enige extra doorlichting van andere deskundigen verzoekt om de grondigheid van het werk van het Cft te toetsen, waarna men pas in communicatie treedt met de Curaçaose regering. Dat is recentelijk gebeurd met als resultaat de basisaanwijzing en de additionele inkadering van de gouverneur. Een zakelijke aanpak dus.
Hoe is de aanpak verder op Curaçao? Het parlement had een spoedzitting over de aanwijzing kunnen verzoeken en een nieuwe behandeling van de begroting. Er gebeurt echter niets op Curaçao, althans niets constructiefs. Het parlement ligt er totaal verlamd bij. Men zoekt de oplossing kennelijk via talkshows op de radio, met het opheffen van gebeden naar de hemel en het uitvoeren van bezweringen tegen het kabinet, hopende dat deze daaraan bezwijkt. Een actie zoals dat door parlementariër Cleopa wordt geopenbaard komt dan als geroepen. Of is wellicht onderdeel van de gebeden en bezweringen. Totaal overbodig overigens, herhaal ik weer, althans voor de oplossing van het probleem, want die was al opgelost.
Een land kan niet op deze klungelige wijze worden bestuurd. Geen wonder dat Curaçao zo langzaam vooruit komt. Alle politici zijn schuldig aan het drama van wanbestuur waaronder het eiland gebukt gaat, want ze zitten allemaal te bidden en te hopen en vurig te wensen dat de regering valt, zodat zij weer in de gelegenheid worden gesteld om op de bestuurdersstoel te gaan zitten en om hun ding te doen.
Ik denk dat het voor de positieve ontwikkeling van Curaçao goed zal zijn als het kabinet Schotte zijn ambtsperiode uitdient onder de voogdij van Nederland, zodat alle politici van Curaçao de systematische aanpak kunnen aanschouwen en leren. Hoezeer hoop ik dan daarbij ook dat het parlement van Curaçao gaat beseffen dat haar sturende taak in het land op basis van een goede spinnenweb aan wettelijke regels gebouwd moet zijn. Een spinnenweb dat aan de regering de ruimte biedt om creatief haar beleid te kunnen ontvouwen, binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden van het eiland. Eugene Cleopa had hieraan zijn medewerking moeten geven.

Hitzig Bazur, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).