Ik heb al vaker meerdere redenen vermeld, waarom gratis onderwijs voor het voortgezet onderwijs op dit moment niet te realiseren is. Bovendien zijn er meer door mij niet genoemde motieven. Bij deze weer een niet limitatieve opsomming:
-Het financieringsmodel gaat lijnrecht in tegen regeringsafspraken om de directe belastingen zo veel mogelijk te vervangen door indirecte belastingen.
-Belastingheffing in een rechtsstaat is niet mogelijk zonder een wettelijke grondslag.
-Voor het instellen van een nieuwe wet bestaan er zo veel waarborgen, dat het praktisch onmogelijk is, dit in een aantal weken te realiseren.
-Alles wat gratis is wordt ondergewaardeerd.
-Er zijn genoeg andere mogelijkheden om die mensen, die echt niet kunnen betalen, te helpen.
-Er bestaat geen enkele noodzaak om gratis onderwijs te geven aan al die mensen, die het wel zouden kunnen betalen.
-Alle kinderen van illegalen profiteren ook van deze voorzieningen die de rest moet betalen.
-Allen die er in slagen bepaalde delen van hun inkomen te verzwijgen profiteren ten onrechte van een te lage bijdrage aan de schouderbelasting.
Onlangs heeft minister Monk verklaard dat het gratis onderwijs voor middelbare scholen toch zal komen.
Wanneer men begrotingsposten kan overschrijven, betekent dit volgens mij dat deze gelden ten onrechte op de begroting zijn terechtgekomen. Nu wij al een onaanvaardbaar tekort op de betalingsbalans hebben, dat zelfs tot een aanwijzing heeft geleid, lijkt het mij logischer om, waar overschrijvingen mogelijk zijn, deze te doen ten gunste van de betalingsbalans om het tekort te verminderen. Het is in ieder geval niet juist met die vrijgekomen middelen een hobby van Monk te gaan spekken. Wanneer onze minister van Financiën dit spelletje zou accepteren, dan betwijfel ik of hij zijn functie wel aankan.
Volgens mij is de tijd gekomen voor de minister van Financiën om gebruik te maken van zijn bevoegdheid, om de minister van Onderwijs onder curatele te stellen. Minister Monk toont heel duidelijk aan, niet in staat te zijn om te gaan met gelden van het volk.
Sumpiña,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).