Artikel 28 Onderwijs (International Verdrag inzake de Rechten van het Kind): ,,Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. Internationale samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen.”
Statenlid de heer Helmin Wiels en de minister van Onderwijs, de heer Carlos Monk hebben geprobeerd de bevolking van Curaçao te misleiden door glashard te beweren dat álle onderwijs volgens artikel 28 van het verdrag gratis moet zijn voor elk persoon onder de 18 jaar. Niets is minder waar. Alléén het <I>basis<I>onderwijs behoort gratis te zijn. En als de schoudertaks doorgaat, dan worden wij nog opgelicht ook. Gratis basisonderwijs is een goede zaak en moet er komen, daar zijn wij het allemaal mee eens, maar het moet wel doordacht ingevoerd worden en financieel in een meerjarenplan gereserveerd staan.
Het Landsbesluit is afgelopen vrijdag teruggestuurd naar de Raad van Ministers. Gouverneur Frits Goedgedrag heeft het ontwerp niet getekend omdat het niet volgens het gebruikelijke wetgevingstraject is geschied. Aan het geheel kleven nog allerlei haken en ogen, maar dit alles deert blijkbaar de Postspaarbank (PSB Bank) niet. Als het braafste jongetje uit de klas stonden zij gelijk klaar om 10 miljoen aan de overheid ‘te lenen’. Indien de PSB Bank zo makkelijk geld kan uitgeven om een ‘niet-op-waarheid-berustende’ verklaring van de minister van Onderwijs of diens politieke campagne te helpen bekostigen, dan mogen zij dat doen, maar zónder mijn geld.
Rudy Sprock, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).