Helaas ben ik op 3 mei 2012 overleden en kwam ik daar pas achter begin deze week. Ten behoeve van een Nederlands pensioenfonds moest ik een zogenaamde levenverklaring opsturen. Dat is een door het bureau bevolking ingevulde verklaring, waaruit blijkt dat ik nog leef en dus nog langer een pensioentje kan ontvangen. Na twee pogingen om het bureau bevolking het formulier goed in te laten vullen, kwam ik er deze week achter dat door de overheid in het vakje datum van overlijden 3 mei 2012 was ingevuld. Ik ben dus officieel op 3 mei overleden, waarschijnlijk als gevolg van een tragisch verkeersongeluk waarbij ik, zoals gewoonlijk, wel weer te hard zal hebben gereden. Omdat je natuurlijk niet weet dat je dood bent als dat plotseling gebeurt, kwam ik daar dus pas achter nadat ik dat uit het officiële overheidspapier had vernomen. U wist natuurlijk al dat ik overleden was omdat u ongetwijfeld na 3 mei in de krant gelezen heeft dat Jan van der List, vriend van Bonaire, door een tragisch ongeval om het leven was gekomen en dat we hem met z’n allen erg zullen missen.
Eerlijk gezegd mis ik u niet zo, want de plaats waar ik na mijn dood terecht ben gekomen lijkt erg veel op Bonaire. Ik voel me daar dus wel thuis. Alleen weet ik niet of ik nu in de hemel of in de hel terecht ben gekomen. Deze plaats heeft namelijk kenmerken van een hemels paradijs maar helaas ook van een hel.
Op Bonaire genoot ik altijd van de vrijheid en de tolerante samenleving waarin plaats was voor een ieder. Dat gevoel heb ik hier ook en dus zou je kunnen veronderstellen dat ik in de hemel zit. Helaas zie ik hier echter ook dingen die me eerder aan een hel doen denken. Zo zijn de prijzen hier de afgelopen tijd erg gestegen, met name door de invoerrechten die wij hier moeten betalen aan een naburige hemel of hel waar we kennelijk veel zaken mee doen. Ook heb ik geconstateerd dat AOW’ers met een pensioen hier net als op Bonaire sinds kort weer pensioenpremie moeten betalen waardoor deze groep overledenen veel minder te besteden heeft dan vroeger.
Beide problemen had ik op Bonaire al diverse keren kenbaar gemaakt aan de politiek en, middels publicaties in de krant, aan mijn medeburgers. Alles met het doel de machthebbers te bewegen daar verandering in aan te brengen. Tot aan mijn dood is er echter niets veranderd op Bonaire. Hier in de hemel (of hel) heb ik het ook al aangekaart en ook hier luistert men niet.
Uit een hier pas verschenen rapport blijkt dat de machthebbers vinden dat de prijsstijgingen uitsluitend het gevolg zijn van onverantwoord ondernemershandelen en dat de koopkrachtvermindering bij gepensioneerde overledenen wel wordt erkend maar dat men daar verder niets aan doet.
Ik hoop van harte dat er nu toch eindelijk eens iets gaat veranderen aan zowel de invoerrechtensituatie als aan de pensioenpremie voor gepensioneerde overledenen, zodat ik dan in ieder geval zeker weet dat ik in de hemel terecht ben gekomen.
Vanuit het hiernamaals wens ik u toe dat ook de machthebbers op Bonaire nu eens eindelijk serieus aandacht gaan besteden aan deze helse problemen.
Jan van der List,
Vanuit de hemel

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).