Via de televisie en radio is door een schoolbestuur en luisteraars fel gereageerd op de handeling van de leerkracht naar aanleiding van een incident op een school voor funderend onderwijs. De handeling (red. het op de hand slaan van een leerling met een liniaal) van de leerkracht werd door velen ten strengste afgekeurd. Het is mijns inziens echter te simplistisch om zo een ongenuanceerde uitspraak te doen over dit incident. Dit soort voorvallen is niet zo makkelijk te bagatelliseren en wel om de volgende punten:
- Het is een welbekend feit dat leerlingen agressiever zijn geworden, dit is een weerspiegeling van onze maatschappij (zie ons parlement).
- Overheden tekenen verdragen zoals rechten van het kind en dergelijke zonder dat onze cultuur daarop is voorbereid en de randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn.
- Vele leerlingen zijn niet gewend om thuis te luisteren zonder lijfelijk gestraft te worden. Hierdoor krijg je verschil in een schoolcultuur en een huiscultuur.
- Ouders zijn zich niet bewust van het feit dat de lijfelijke straffen die ze hun eigen kinderen toedienen ook strafbaar zijn.
- Overheidsinstanties die zouden moeten helpen, worden niet onderzocht op hun effectiviteit en efficiëntie bij een hulpvraag van de school.
- Niet alle ouders willen de verantwoordelijkheid dragen voor het gedrag van hun kind.
Veel ouders zijn niet betrokken bij het onderwijsgebeuren van hun kind.
- Scholen zijn niet goed geoutilleerd voor veiligheid.
- Leerkrachten zijn mensen, en kunnen ook falen, zeker gezien de vaak stressvolle werkomstandigheden.
- Leerkrachten zijn niet bij- noch omgeschoold om met agressie om te gaan
- Er is op Curacao geen school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Dit houdt in dat deze kinderen, door de leerplicht, verspreid zijn over alle scholen waar de leerkracht noch de school voldoende toegerust is om dit aan te pakken.
- Er is niet genoeg ondersteuning (een multidisciplinair team) voor de kinderen of de leerkrachten op school.
- Schoolbesturen klampen zich vast aan de leerplichtwet en nemen leerlingen aan op school, zonder rekening te houden met de zwaarte van de leerlingen voor wat betreft probleemgedrag of de deskundigheid van de leerkracht.
Kortom: de scholen staan er alleen voor. Het is mijns inziens dan ook de taak van de schoolbesturen en de overheid om als goede werkgevers te zorgen dat het onderwijs in alle rust en veiligheid plaats vindt. Dus in dezen ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de leerkracht, maar dit incident is het resultaat van de omstandigheden. Indien de verantwoordelijke instanties verkiezen om de bestaande situatie te handhaven, kunnen we nog meer van dit soort incidenten verwachten. Scholen hebben hulp nodig. Een goede werkgever kent de problemen en de kracht van de onder hem/haar ressorterende scholen en moet hierop preventief inspelen. Als dat niet kan vanwege onmacht, dan moeten wij toch wat voorzichtiger zijn met onze uitspraken.
R. Sillé, onderwijzeres met 36 jaar ervaring, Curaçao.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).