Het wordt elke dag duidelijker dat onze huidige regering in de machtsgreep is van georganiseerde misdaad. De hardnekkige interventie van de minister van Justitie Elmer Wilsoe in het lopend strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld.
Minister Spies is, vertegenwoordigend het Koninkrijk, komende woensdag, 13 juni, op Curaçao. Dit is een moment om als koninkrijksburger de aandacht van het Koninkrijk te trekken voor de situatie op het eiland. Kom allen, die het niet eens zijn met deze steeds frequenter en intensief wordende bananenrepubliekachtige praktijken.
Kom woensdag 13 juni om 17.00 uur ‘s middags als ‘bezorgde Rijksgenoot’ naar het Wilhelminaplein. Toon massaal je bezorgdheid nu minister Spies voor een bliksembezoek op Curaçao is voor een ander zorgenkind van het volk: de compleet uit de hand lopende overheidstekorten. Alleen als we in groten getale opkomen, kunnen wij laten zien dat wij als ‘mede-koninkrijksburgers’ absoluut geen bananenrepubliek willen worden.
Ruben Suriel en Edgar Leito (Fundashon Pro Pueblo), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).