Wij zijn als samenleving aan het verwilderen. Op één dag lees ik in de kranten: ouders geven leerkrachten een pak rammel in het bijzijn van schoolkinderen, de beveiliging in en om de Renaissance Mall wordt aangescherpt, een Fria-truck van Curaçao Beverage Botteling Company is overvallen, een gezin woonachtig aan de Oude Caracasbaaiweg wordt opgeschrikt door een brute overval, DMO wil meer blauw op straat, man door een kennis in de rechterborst geschoten, diezelfde man wordt in een andere krant in de linkerborst geschoten, 21 kanonschoten gelost. O nee, dat was wat anders.
Agressie overal. Nu moeten wij de kranten natuurlijk vertrouwen op de juistheid van de berichtgeving. Maar vanochtend stond ik in de bank aan het loket, toen ik een geschreeuw achter mij hoorde. Ik draaide mij om en zag dat een man in de rij stond te schelden met een mobiele telefoon in zijn hand. Een bewaker had hem erop geattendeerd dat bellen in de bank niet toegestaan is. Hij vond dat de bewaker hem niets te vertellen had. De bewaker moest gewoon zijn werk doen en hem met rust laten. Dat zei hij dus met luide stem en de andere klanten in rij schaamden zich. De telefoon ging tot drie keer toe af en hij beantwoordde hem alle drie keren. De twee jonge bewakers keken nerveus toe. De bank had gedacht beschaafde klanten te hebben, maar die tijd is voorbij.
Er wordt agressief gecommuniceerd. Als je naar de programma’s op de radio luistert waarbij de luisteraars kunnen inbellen, dan is het de ene scheldpartij na de andere. Schelden en schreeuwen is de norm geworden.
Vroeger was de maatstaf voor beschaving de beschikbaarheid van technologie. Toen de Europeanen eind achttiende eeuw in Tasmanië, een eiland ten zuiden van Australië, aankwamen, leefden de bewoners in het stenen tijdperk. Maar er zijn indicaties dat zij vroeger een zeevarend volk waren. Zij zijn dus in ontwikkeling achteruit gegaan.
Nu zijn normen en waarden de maatstaven voor beschaving en die gaan met rasse schreden achteruit. Agressie is volgens Freud een drijfveer van de primitieve mens. Wij worden dus primitiever. Straks is een derde deel van de bevolking politieagent om een derde deel brave burgers te beschermen tegen een derde deel boeven.
Roy Evers, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).