Een journalist heeft ooit eens opgemerkt dat politici op hun sterkst zijn wanneer ze de rol spelen die bij hun karakter past. Gladjanus en meester oplichter Schotte heeft het weer eens klaargespeeld om anderen voor zijn karretje te spannen; wat een meesterlijke zet om onze volksvertegenwoordiging te gebruiken om de aandacht van zijn geniepig en onwettelijk ingrijpen in onze VDC af te leiden door een parlementaire enquête voor te stellen welke zeer bewust zijn eigen rol ontwijkt en zich uitsluitend richt op een onderzoek omtrent het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie door VDC-medewerkers. Zijn landverraderlijke rol als opdrachtgever aan buitenlandse agenten om toegangscodes van geheime elektronische files te ontfutselen van VDC-medewerkers wordt door de coalitiepartners verbijsterend vreemd buiten de onderzoeksopdracht gehouden alsook alle perikelen rondom zijn leugenachtige beweringen omtrent een plaatsgevonden screeningsproces en de onrechtmatige verwijdering van VDC-hoofd Gumbs. De wereld op zijn kop; uitgerekend de man die alle problemen in de VDC zelf heeft veroorzaakt en hoogstwaarschijnlijk daarbij ook nog landverraad heeft gepleegd misleidt het parlement door een onderzoek voor te stellen wijzend naar alle andere VDC-medewerkers behalve dan naar zichzelf. Zo blijft hij geheel gesanctioneerd door het parlement, volledig buiten schot. Knap hoor, maar al die VDC-jongens moeten wel worden opgeofferd en afgeslacht om zijn eigen hachje te redden. Hypocretie en eigenbelang ten top. Die walgelijke groep van 11 statenleden van de coalitie die zich hiervoor lenen tonen hiermee afgegleden te zijn tot het laagst denkbare niveau van een door corruptie wurm geslagen groep volksvertegenwoordigers die onder alle omstandigheden een ondeugdelijke en misleidende regering blijft steunen ook al houdt zulks in het besmeuren en het opofferen van rechtgeaarde ambtenaren die met het hart op de juiste plaats het land trachten te behoeden van een dramatische ondergang. Waarom wordt het gebeuren rond de screening van de ministers buiten het onderzoek gehouden terwijl daar de oorsprong ligt van de problemen binnen de VDC? Waarom mogen er geen vragen worden gesteld over dat nog steeds zeer mysterieuze verhaal van de met bedreigingen gepaard gaande ondervragingen door agenten van Colombiaanse nationaliteit van de VDC-netwerkbeheerder? Hoe komt het dat de statenleden van de coalitiepartijen überhaupt nimmer enige opheldering hebben gevraagd over dat duistere VDC-incident, zelfs niet op het cruciale moment waarop de eerste verontrustende berichten daarover in de media verschenen? Het is immers toch niet normaal dat een minister-president door buitenlandse agenten laat inbreken in de geheime dienst van zijn land? Hoe komt het dat deze statenleden een enquête willen entameren over mogelijk onjuist handelen door VDC-medewerkers maar daarnaast absoluut geen vragen tolereren over de rol van de premier in het gebeuren, dit terwijl deze bewindsman intussen ook nog bekend is komen te staan als een oplichter en een fraudeur. Ook zijn recent blootgelegde omstreden verleden was nooit een reden om een enquête daarover te entameren. Opmerkelijk is dat Schotte nooit over de inmiddels overal verspreide documenten aangaande MOT-meldingen en gerechtelijke vonnissen uitleg heeft gegeven, waarom negeren de statenleden van de coalitiepartijen deze concrete en heldere informatie over al zijn voormalige ongure praktijken en waarom blijven zij een premier met een dergelijk geschonden imago tolereren en zelfs beschermen? Is dat geen schande voor Curaçao? Volstrekt tegenstrijdig wordt de rechtgeaarde VDC-ambtenaar door de mangel gehaald, wordt deze bij voorbaat reeds beoordeeld en schuldig gevonden, maar de als schaamteloos frauduleus bekend staande premier wordt in elk opzicht de hand boven het hoofd gehouden, ik vraag mij af, met wat voor een stelletje benepen, eerloze, principeloze, karakterloze, kruiperige en opportunistische volksvertegenwoordigers wij hier in hemelsnaam te maken hebben.
Hoe dan ook, men kan er van uit gaan dat zij die achter de schermen de regie van deze enquêtestunt in handen hebben ook de blauwdruk van het enquêterapport reeds in grote lijnen gereed hebben gemaakt. Immers een dermate selectief en beperkt opgezette onderzoeksopdracht heeft duidelijk geen waarheidsvinding tot doel, maar dient in casu alleen ter accommodatie van een verkeerde premier die dankzij een ingepalmde statenmeerderheid er voor de zoveelste keer in slaagt straffeloos weg te komen. Met andere woorden, een enquête van nul en gener waarde, ze doen maar.
George Lichtveld, (bestuurslid PAR)
Curaçao.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).