Op pagina 16 van het Antilliaans Dagblad van 22 mei staat een kernachtig protest van leerlingen van onze havo/vwo-scholen tegen de desastreuze en zielige vertoning van wat ‘onderwijsbeleid’ zou moeten zijn.
De groep noemt zich ‘Standup for Education’ en pleit voor een serieuze en verantwoorde aanpak van ons onderwijs. Ze heeft een gedegen analyse gemaakt van de noodzaak en omvang van een verantwoord en doordacht onderwijsbeleid, gericht op onze eigen arbeidsmarkt. Evenals de volwassenen doorzien ook zij de allerbelabberdste situatie waarin Curaçao verzeild is geraakt, zowel op bestuurlijk als op sociaaleconomisch gebied.
De leerlingen willen een halt toeroepen aan de huidige verloedering, die ongemerkt de laatste vijf jaren ons onderwijssysteem is binnengeslopen. Met recht wordt een omissie vermeld in het Slotakkoord waar verzuimd is om vast te leggen hoe de overheidsinkomsten zich zouden moeten verhouden tot de onderwijsbegroting.
Het siert hen en getuigt van een goed sociaal besef dat zij ook opkomen voor de leerlingen van het vsbo. Alle pijnpunten worden genoemd: 1. geen geld; 2. geen lesmateriaal en geen regels voor het vak Papiaments; 3. geen mentorenprogramma en geen mogelijkheid voor maatschappelijke stages; 4. geen planningsschema voor gratis onderwijs. Voor hen is het <I>basta<I>!
De verantwoordelijke minister kan zich beter aangesproken voelen en actie ondernemen, te beginnen met deze groep uit te nodigen voor een gesprek. We hebben immers een regering van ‘mas serka di bo!’ Kan hij dat niet of wil hij dat niet, dan moet hij plaats maken voor iemand die wel bereid en kundig is en het belang doorziet van goed onderwijsbeleid. De jeugd heeft daar recht op!
Ik steun hun voorgenomen protestmars en hoop van harte dat zij ‘ergens’ een gewillig oor vinden voor hun eisen, die zo spoedig mogelijk aangepakt moeten worden, willen we niet nog meer generaties verloren laten gaan door het gebeunhaas van onze bestuurders. Voor we het weten begint er weer een nieuw schooljaar.
C.L. Jansen-van Heeswijk,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).