Zoals algemeen directeur Reinoudt Karsdorp zelf al concludeerde was er niets onjuists aan het betreffende bericht over Amfo (Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie). Het heeft de redactie van het Antilliaans Dagblad dan ook verbaasd dat Karsdorp kennelijk reacties heeft ontvangen die negatief zouden zijn voor zijn organisatie. Het krantenbericht gaat immers niet over Amfo, maar over een oordeel van de Algemene Rekenkamer in Nederland over een Nederlands ministerie, te weten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is dit ministerie dat een flinke pets op de vingers krijgt van de Rekenkamer omdat het toezicht van BZK tekort schiet op hoe effectief de subsidies worden besteed die via de organisaties Amfo, Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) en FDA (Fondo Desaroyo Aruba) worden verdeeld. De kritiek van de Rekenkamer - en zo is het ook in het bericht helder verwoord - richt zich geheel op het ministerie van BZK. Plaatsing van de ingezonden brief van Karsdorp heeft afbreuk gedaan aan de duidelijkheid van de berichtgeving in deze krant, die naar overtuiging van de redactie door een overgrote meerderheid wel goed begrepen is. De enkeling die het bericht kennelijk niet goed heeft gelezen en die zich tot Amfo en/of Karsdorp heeft gewend, zou er goed aan doen het bericht nog eens goed te lezen.

Redactie, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).