In zijn brief van 10 mei aan de Staten beklaagt de minister van Justitie Wilsoe zich erover dat hij als democraat ‘namens het volk van Curaçao’ toestemming nodig heeft van de niet democratisch gekozen rechter alvorens het OM een aanwijzing te geven.
Dieptriest dat onze minister van Justitie, academicus en ex-gezaghebber, zich verlaagt tot de zinloze domme oneliners van zijn politiek leider Helmin Wiels.
Immers ook het OM en het Hof zijn onderdeel van de democratie omdat al het handelen van deze instituten is vastgelegd in wetgeving die door de Staten, de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers is bepaald. Het getuigt juist van een dictatoriale instelling om regels en wetten die door het parlement zijn vastgesteld naast je neer te leggen.
Minister Wilsoe volhardt verder in zijn ondemocratische stellingen en verklaart vervolgens dat hij een wetvoorstel zal indienen om de consensusrijkswet OM - volgens hem de bron van alle kwaad - te wijzigen. Door de wijziging wil hij voorkomen dat de door hem aan het OM te geven specifieke aanwijzing eerst door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie getoetst wordt. Dus meer macht voor de minister om zich met specifieke rechtsprocessen te bemoeien ten gunste van politieke sponsoren. Dictatuur in haar puurste vorm.
Niet alleen is er geen enkele gegronde reden die meer macht voor de minister van Justitie rechtvaardigt, maar de consensusrijkswet is geaccordeerd door de hoogste democratische macht, namelijk het volk zelf in het referendum van 2009.
Wilsoe kondigt niet alleen de wijziging daarvan aan tegen de wil van het volk, maar wil dat ook doen via een oneigenlijk middel namelijk een wet in het parlement. Consensusrijkswetten kunnen slechts gewijzigd worden op Koninkrijksniveau in overeenstemming met de landen van het Koninkrijk.
Het lijkt er dus op alsof onze minister van Justitie machtdronken is geworden en daardoor het spoor van het verstand volledig is kwijtgeraakt.
Een lichtpunt in deze duisternis waarin ons land sinds 10 oktober 2010 is geraakt is dat we het concreet bewijs krijgen dat de door PAR, PNP en FOL-regering onderhandelde consensusrijkswetten, die door de huidige coalitie partners zo fel zijn bestreden, maar op 9 september uit puur opportunisme toch zijn ondertekend, het beste is wat we het nieuwe land Curaçao hebben meegegeven. Omdat juist de instituten die onder de consensusrijkswetten staan, gespaard zijn gebleven van de destructieve macht van de Schotte regering.
Omayra Leeflang, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).