Een ding moet je onze premier meegeven: tot nu toe lijkt hij met alles weg te komen. Ik blijf me verbazen over de lauwe reacties die zowel in onze gemeenschap als in Nederland steeds weer volgen op de meest bizarre streken die een minister-president in zijn functie kan begaan.
Buiten het parlement volgden voorheen geen protesten of publieke debatten over het voorliegen van onze gemeenschap dat het screeningsproces had plaatsgevonden alsmede ook niet voor het dreigen met het aftappen van telefoongesprekken gevoerd door rechters. Ook werd er toentertijd niet echt heftig gereageerd op het door hem in het openbaar zwaaien met persoonlijke bankgegevens van burgers en het publiekelijk valselijk beschuldigen van Aqualectra-directeur Casperson. In Hongarije heeft onlangs de president moeten aftreden omdat hij tien jaar geleden (mind you!) plagiaat zou hebben gepleegd, men eiste zijn aftreden omdat de publieke opinie vond dat door die openbaring hij niet meer geloofwaardig was. Wat moet in onze gemeenschap in hemelsnaam nog meer naar voren worden gebracht om aan te tonen dat Schotte niet geloofwaardig is? Wat valt er nog meer schandaligs over hem te vermelden nadat zoveel ‘Schotte-leaks’ over falsificaties met creditcards, verdachte MOT-meldingen en andere oneigenlijkheden hem reeds hebben gekenschetst als een volstrekt onbetrouwbare en leugenachtige persoon? En what about de in de internationale pers vermelde kontakten met de schimmige Atlantis Group van de in Italië in opspraak geraakte casinobaas Francesco Corallo en de duistere plannen die hij samen met zakenman Oswald van der Dijs en de eveneens in opspraak geraakte Haïtiaanse president Martelly aan het bekokstoven is in Haïti? En wat te doen met de hardnekkige geruchten die beweren dat de bevlogenheid van onze premier met het bevorderen van alternatieve energie niets te maken heeft met het ontwikkelen van een visionair energiebeleid voor het eiland, maar dat het ook hier enkel gaat om een eigen commercieel belang voor hem en zijn zakenpartners die het goud reeds zien schitteren, voortkomende uit de grootschalige verkoop van zonnepanelen en windmolens. Opvallend is dat Schotte noch reageert op de Schotte-leaks noch op geruchten over gaande zijnde vermeende corruptieve praktijken, het lijkt alsof zijn PR-adviseurs hem duidelijk hebben gemaakt dat ‘wie geschoren wordt maar beter stil kan zitten’. Maar goed, de meest aangewezen instantie die dit allemaal zou moeten onderzoeken, ons parlement, valt ook op geen enkele manier te porren om actie te ondernemen. De fervente PAR-tegenstander maar ten opzichte van de MFK en PS kritiekloze Eunice Eisden (MAN) zwijgt in alle talen en zelfs ‘anticorruptie wassen neus’ Helwin Wiels (wat een aanfluiting is die man) lijkt helemaal te zijn ingepalmd en laat zich thans door de MFK zelfs gebruiken in hun hetze tegen de Centrale Bank.
Parlementariër Dean Rozier oppert grootmoedig om in het verleden begane fouten van Schotte maar te vergeten (in de stijl van het Surinaamse parlement), blijkbaar omdat ook wat hem betreft veel uit zijn eigen verleden maar beter niet opgerakeld kan worden.
Nu heeft onze voorbeeldige premier het plan bedacht om morgen tijdens een Openbare Vergadering van de Staten uitleg te geven over de wijze waarop hij het vertrouwen in onze veiligheidsdienst VDC wenst te gaan herstellen. Hier raak ik helemaal de kluts kwijt. Als ik het goed begrijp gaat de man die hoogstpersoonlijk de oorzaak is geweest van alle ellende in onze veiligheidsdienst, de man die vanaf de aanvang van het nieuwe land Curaçao het hoofd VDC heeft geterroriseerd, de man die een extern bureau en buitenlandse agenten heeft ingezet om informatie van de dienst af te troggelen, deze man die eigenhandig de VDC met de grond gelijk heeft gemaakt en ervoor gezorgd heeft dat andere geheime diensten thans beducht zijn om met ons samen te werken, deze man gaat ons thans voorhouden hoe het vertrouwen in deze dienst te herstellen? Laat iemand mij dat uitleggen. In elk ander land had Schotte thans achter tralies gezeten wegens verdenking van landverraad maar hier op planeet Curaçao neemt en krijgt hij juist het voortouw om zijn slinkse manipulaties te verdoezelen of goed te praten. Onbegrijpelijk. Feit is dat er binnen de VDC heel wat vreemde zaken hebben plaatsgevonden en dat verklaringen en/of uitspraken over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden veelal tegenstrijdig zijn.
Zo is er een Commissie van Toezicht die stelt dat er geen valabele informatie in handen van derden is geraakt; deze commissie geeft echter geen uitleg over de door de VDC-netwerkbeheerder aan de Ombudsman gerichte klacht die juist het tegendeel beweert. Minister Spies stelt ook dat er niets aan de hand is maar toch wordt de ‘commissie Stiekem’ ingeschakeld en worden de AIVD en de MIVD opgedragen om damage control te verrichten.
De Colombiaanse regering stelt niets te weten van het ter beschikking stellen van (Bipol) agenten, de vraag is dan wie die Spaanssprekende jongens dan wel waren die de VDC-netwerkbeheerder onder druk hebben gezet? Veel vragen, waarop, waarschijnlijk onder het mom van staatsgeheim, geen antwoord zal worden gegeven. Verwacht kan dan ook worden dat Schotte’s verhaal grotendeels zal bestaan uit het oprakelen van verwijten aan het adres van voormalige (PAR-)regeringen gecombineerd met wat zoete koek, met andere woorden een slappe stunt om weer eens een keer de keurige, bezorgde en verantwoordelijke premier uit te hangen.
Uitgaande van het opportunistische soort van parlementariërs zoals hier voornoemd, die jammer genoeg thans in de Staten de meerderheid vormen, zal het Schotte waarschijnlijk wederom lukken daarmee weg te komen, triest maar waar.

George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).