Het is onmogelijk alle onzin die mevrouw Omayra Leeflang uitkraamt recht te trekken. Dat is simpelweg onbegonnen werk. Maar met betrekking tot haar uitlatingen over een vermeende bedreiging mijnerzijds meen ik dat er duidelijkheid moet komen. Niet om mevrouw Leeflang zelf, eerder heb ik immers al aangegeven dat zij naar mijn stellige overtuiging bezeten is van een kwelgeest. Maar wel om de vele oprechte Curaçaoënaars die belangstelling hebben voor de feiten.
Ik heb verkondigd het verwerpelijk te vinden dat een Curaçaoënaar, nota bene een oud-minister, Curaçao op het internationale podium een dolksteek in de rug geeft. Door te collaboreren met het bewuste tv-programma Brandpunt, wordt slechts om louter politiek gewin in 15 minuten het imago van Curaçao kapot gemaakt. Voor mij als geboren en getogen Curaçaoënaar is dit onaanvaardbaar. Dat wij verschillende politieke standpunten hebben, daar kan ik prima mee leven en dat is ook normaal binnen een democratische rechtsstaat. De vrije meningsuiting van een ieder moet in onze rechtstaat worden geëerbiedigd. Daar sta ik voor.
Wellicht kan de zaak van René Rosalia bij Omayra Leeflang in herinnering worden gebracht. Uit die zaak blijkt dat Leeflang graag in onwaarheden handelt. Een leugenaar dus. Althans, de rechter heeft in deze zaak Leeflang op straffe van een dwangsom van 50.000 gulden gedwongen haar leugens in te trekken. Als jurist weet ik dat er geen enkele feitelijke aanleiding is om in alle objectiviteit te kunnen beweren dat ik mevrouw Leeflang heb bedreigd. Ook dit is een bekende Leeflang-canard.
Ons rest nog het door Leeflang geëntameerde proces bij Amnesty International. In mijn analyse kom ik tot de conclusie dat de wijze geleerden van Amnesty International mij zullen vrijspreken. Ik kijk uit naar de beslissing dat Amnesty International deze aantijgingen als ongefundeerd, ongegrond en vals zal kwalificeren.
Sheldry Osepa, Nederland

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).