Nadat ik het interview met minister Koeiman in het <I>Antilliaans Dagblad<I> las besloot ik deze ingezonden brief te richten aan de partijvoorzitter van de MAN, Eugene Cleopa.
Als jongere had ik groot respect voor de partij van de MAN. Ik was geïnteresseerd in het fundament van deze politieke partij die gestoeld is op een sociale ideologie. Ik weet nog dat ik een foto zag met daarop alle prominenten van de MAN die betrokken waren bij de oprichting van de partij. In hun midden stond Don Martina.
De MAN bracht een nieuwe trots en hoop, stond voor de werkende man, de arbeidersklasse, een sociaaldemocratische partij die jarenlang zorg droeg voor balans in de regering.
Ik moet helaas concluderen dat de MAN in het licht van het bovenstaande haar kracht verloren heeft. Meneer Cleopa, u zal zelf toch ook wel inzien dat de richting die de partij de laatste jaren opgaat niet met stemmen wordt beloond.
Het dieptepunt werd bereikt toen de familie Martina zichzelf uit de partij heeft teruggetrokken. In mijn optiek is de top van de MAN volledig in de war.
De mensen die aan Coopers kant staan hebben geen passie voor de fundamentele waarden van de MAN. Deze populistische politicus heeft geen respect voor normen.
MAN moet deze negatieve spiraal stoppen. De partij is heel belangrijk voor onze gemeenschap. Vergeleken met de twee andere partijen in de coalitie heeft zij een rijke geschiedenis en beschikt zij over een ervaring die erom schreeuwt aangesproken te worden. Wat is belangrijker: de belangen van een paar topmensen in een partij of het bredere belang van de MAN als politieke invloed in onze gemeenschap? Naar mijn mening is het tijd om te herijken en terug te keren naar het innemen van een positie die veel dichter bij het fundament van de oorspronkelijke redenen waarmee de MAN ooit werd opgericht.
Ik heb begrepen dat er een nieuwe politieke leider zal worden gekozen in juni van dit jaar. Laat dit een moment zijn, een belangrijk moment waarmee de partij zich bezint op haar toekomst en welke richting zij daarin op wil. Ik hoop dat het een richting zal worden die anders is dan wat zich nu heeft uitgekristalliseerd onder het leiderschap van Charles Cooper waar naar mijn mening respect en waarden en normen ver te zoeken zijn.
Ik spreek de hoop en de wens uit dat u, partijvoorzitter Eugene Cleopa, terug zal gaan naar het oorspronkelijke fundament van de partij en dat u de moed zult hebben een radicale verandering binnen de MAN zal kunnen bewerkstelligen.  Ik hoop ook dat de MAN nooit meer haar steun zal verlenen aan partijen en personen waarmee zij nu in de coalitie zit. De MAN heeft voldoende verantwoordelijke en verstandige leden om deze verandering tot de werkelijkheid te maken. MAN-leden, jullie hebben de sleutel voor een betere politieke toekomst van ons land in handen. Sterkte!
Derek Durgaram, een bezorgde burger, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).