Op de onlangs gehouden zesde ‘Cumbre de las Americas’ te Cartagena (Colombia) is ook gesproken over de toenemende criminaliteit. Op voorstel van Guatemala worden in Centraal-Amerika de krachten gebonden om de criminaliteit beter te bestrijden. Ook wordt gesproken over de werkloosheid, drugs, vuurwapens en het onderwijs.
Wij zien op Curaçao een toename van de harde criminaliteit, vooral onder jongeren. De brandstichting van de politiepost te Westpunt, de gewapende atrako’s met doden, de atrako’s op Chinese toko’s en bij burgers thuis. Ook de talrijke koperdiefstallen baren zorgen. Wij moeten denken aan een verenigd commando van politie, SKS, douane en de bewakingsdiensten om de toenemende criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast zal ook in de gevangenis, GOG, jeugdzorg en reclassering meer aandacht moeten worden geschonken aan de preventie. De Staten moet zich buigen over dit probleem, vooral nu de Statenleden in de bario’s de burgers ontmoeten.
Johan Oldenboom, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).