Door Dean Rozier
Niets nieuws onder de zon, maar de oppositie gebruikt nu de Nederlandse media om Curaçao in een slecht daglicht te plaatsen. Dat is de mening van Dean Rozier, fractievoorzitter van de grootste regeringpartij MFK van premier Gerrit Schotte. Hieronder volgt zijn opinie naar aanleiding van de uitzending zondag van KRO’s Brandpunt.
‘PAR gebruikt KRO voor eigen politieke strijd en maakt daarbij Curaçao zwart’, staat er boven zijn bijdrage.
In de uitzending van KRO Brandpunt van zondag 15 april wordt gezegd dat Curaçao afglijdt naar een dictatuur aan de hand van uitspraken van twee prominenten van de Curaçaose oppositiepartij PAR en de Nederlandse oppositiepartij SP.
De PAR heeft het Nederlandse televisieprogramma KRO Brandpunt gebruikt om Curaçao in een zeer negatief daglicht te plaatsen. In de strijd van de PAR om de regering ten val te brengen deinzen ze er dus zelfs niet voor terug om een tv-programma in Nederland in te schakelen om Curaçao aan de schandpaal te nagelen en het stempel te geven van een dictatuur. Men hoopt hiermee kennelijk een stap van Nederland uit te lokken, maar zelfs minister Spies was duidelijk in haar reactie.
Het is bepaald niet de eerste keer dat de PAR naar Nederland stapt om te klagen. Eerder al ging de politiek leider van de oppositiepartij Emily de Jongh-Elhage naar de grootste krant van Nederland, De Telegraaf, en schreeuwde om de hulp van de koningin. We weten nu dat haar ontkenning daarvan ook een leugen was, want haar partij doet nu gewoon weer hetzelfde, dit keer op televisie.
Lokale acties zijn mislukt. Al vanaf oktober 2010 zegt de PAR steeds hetzelfde, via de lokale media en ook in Nederland, in paginagrote advertenties, in een mislukte stickercampagne, door het mobiliseren van zogenaamde ‘burger bewegingen’, door het verzenden van suggestieve mails en via sociale media.
Men beweert en herhaalt steeds dezelfde zogenaamde verdenkingen, al vanaf oktober 2010. De PAR zegt dat de regering en haar ministers onbetrouwbaar zijn en naar huis moeten.
Steeds worden daarbij dezelfde argumenten herkauwd. Maar al die argumenten en verdenkingen zijn al lang onderzocht door autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie (OM), het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), de belastingdienst, de gouverneur en zelfs de Nederlandse minister. Ons eigen parlement oordeelde in meerderheid dat er op basis van hun onderzoeken geen aanleiding was om ministers naar huis te sturen.
De PAR gelooft in niemand, ook niet onze eigen autoriteiten, alleen in zichzelf.
De PAR staat boven het parlement en boven alles en iedereen. Als men niet aan de macht komt langs democratische weg, dan maar langs niet-democratische weg met het oprichten, ondersteunen en voeden van ‘buitenparlementaire bewegingen’, acties via de media en door Curaçao zwart te maken in het buitenland. Koste wat kost zal men zijn zin hebben, de PAR wil regeren.
Er is niets nieuws onder de zon: al vanaf oktober 2010 worden steeds dezelfde verdenkingen herkauwd, ook al zijn alle feiten onderzocht. We weten inmiddels dat alle gegevens die in die strijd worden gebruikt afkomstig zijn uit hoofdzakelijk één bron: de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). We weten inmiddels door de interne onderzoeken die vorig jaar hebben plaatsgevonden ook dat onze eigen Veiligheidsdienst een speeltuin was van de PAR.
Zij lieten doelbewust rapporten fabriceren op ondeugdelijke wijze over mensen die mogelijk een politieke bedreiging vormden. Toen deze ‘bevindingen’ na degelijk onderzoek tijdens de screening niet het gewenste effect hadden omdat ze niet op waarheid bleken te berustten, heeft men deze informatie laten lekken naar de media en daarmee de Veiligheidsdienst, en de reputatie van ons land te grabbel gegooid.
De realiteit is dat alle feiten die zogenaamd diepgaand onderzocht moeten worden inzake de integriteit van ministers, reeds zijn onderzocht en wederom onderzocht door de competente autoriteiten. Maar daaraan hecht de PAR geen geloof. Men kiest voor bewust manipuleren met alle schadelijke gevolgen van dien.
Schadelijke gevolgen voor land: maar PAR stelt politiek belang boven landsbelang. Er zijn negatieve gevolgen voor ons toerisme, de economie, onze internationale reputatie doordat de PAR KRO Brandpunt voor haar karretje spant, maar dat maakt allemaal niets uit. Voor de PAR is niets belangijker dan de regering ten val te brengen om zelf weer aan de macht te komen. Maar ze vergeten een belangrijke politieke les: het Curaçaos belang is altijd groter dan partijpolitiek belang. De oppositiepartij PAR is dat in haar lust naar macht gewoon vergeten.
Het is überhaupt schandalig dat een gerespecteerd programma zoals KRO Brandpunt zich zo voor een politieke kar laat spannen van de lokale en de Nederlandse oppositie. In Nederland is de heer Van Raak een redelijk onbetekenend Kamerlid, maar met zijn suggestieve uitspraken over Curaçao haalt hij nu zomaar KRO Brandpunt. Daar is hij op uit, eigen faam, terwijl zijn suggestieve aantijgingen door de eigen Nederlandse minister worden ontkend.
Het is duidelijk dat de medewerkers van dit programma zwaar van alle journalistieke basisprincipes zijn afgeweken. Ze hebben niet eens fatsoenlijk om een reactie gevraagd en bewust het eenzijdige verhaal opgehangen wat door de PAR al sinds oktober 2010 wordt verkondigd.
Wat wij met zijn allen moeten beseffen en waar we trots op moeten zijn is dat Curaçao een democratische rechtstaat is waarin we organen en instituten hebben die hun werk doen. We hebben een legaal gekozen parlement na vrije verkiezingen, we hebben een onafhankelijke rechterlijke macht, en we hebben klachtinstanties waar mensen terechtkunnen.
De oppositie en sommige zogenaamde burgerbewegingen trekken met het negeren van de officiële oordelen van al deze instanties bewust het functioneren van onze democratische organen in twijfel. En dat is jammer en zou niet zo moeten gebeuren. Je kunt kritisch zijn, oppositie voeren en je mening uiten, dat kan gelukkig allemaal vrijelijk in Curaçao, maar je hoeft niet ons hele land internationaal aan de schandpaal te nagelen. Het is heel erg dat de PAR daarvoor kiest. Men heeft er kennelijk alles voor over om weer aan de macht te komen, desnoods met hulp van Nederland.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).