Het is al voor de zoveelste maal dat Selikor geen huisvuil ophaalt volgens het reguliere schema. Verschillende huizen zaten weer opgescheept met hun huisvuil in het paasweekeinde. Dit is al bijna een jaar aan de gang. Als men de klachtenafdeling van Selikor opbelt, krijgt men ook niet de concrete informatie wanneer Selikor wel of niet langskomt.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de werknemer niet beschikt over de correcte en nodige details of zij willen gauw van je af zijn, want je bent waarschijnlijk een ‘lastig’ persoon, je vraagt teveel en je wil teveel weten. Men mag op Curaçao niet kritisch zijn. Het kan ook zijn dat er geen degelijke organisatie/coördinatie bestaat.
Persoonlijk heb ik een tijd geleden van de directeur van Selikor, Wesley Kook, vernomen dat Selikor te kampen had met defecte vuilniswagens. Dit leidt tot de volgende vragen: Is dit nog steeds het geval? Hoe erg zijn deze vuilniswagens eraan toe en wat is de oorzaak? Wordt er aan een oplossing gewerkt op korte termijn?
Als het antwoord bevestigend is, wil ik graag vernemen wat de oplossing is. Zijn er intern organisatorische problemen, dan mag de gemeenschap hierdoor niet de dupe worden. Men betaalt voor de dienstverlening, dus men verwacht ook een optimale service te krijgen. Als de klant niet voor de dienstverlening betaalt neemt de overheid juridische maatregelen om de klant te dwingen de betaling alsnog te verrichten.
Er komt ook nog bij kijken dat als men de kliko (vuilniscontainer) op straat laat staan, daar men niet weet wanneer de vuilniswagen langskomt, deze gestolen wordt door onbekenden met alle gevolgen van dien. Men moet aangifte bij de politie doen en op de koop toe 200 gulden betalen voor een nieuwe kliko. Als Selikor zijn verplichtingen niet nakomt, waar kan de natuurlijke persoon naar toe? Er valt niet veel te doen. Er bestaat een democratische deficit in onze gemeenschap en zeker niet in het voordeel van de burger.
Het is en blijft een trammelant. Wij willen op een mooi en schoon Curaçao wonen zoals Selikor propageert, maar dit kunnen wij alleen samen doen, met Selikor inbegrepen.
Het is van belang dat Kook uitleg geeft wat er precies aan de hand is en wanneer wij een betere service en een definitieve oplossing kunnen verwachten. We hebben er genoeg van om dagenlang een overbelaste vuilniscontainer voor ons huis te hebben staan, aangezien Selikor weer geen vuil heeft opgehaald. Dit draagt absoluut niet bij aan een gezonde- en milieuvriendelijke omgeving.
Organisatorisch maar waarschijnlijk ook financieel moet Selikor aangepakt worden om deze problemen te voorkomen. Men moet prioriteiten stellen inhoudende een duidelijke visie plus daadkracht en werknemers moeten bepaalde training(en) volgen om efficiënter aan de slag te gaan. Bewoners van het Land Curaçao hebben recht op een optimale service van Selikor. Wij betalen er eenmaal voor.
Wij hebben er echt schoon genoeg van Selikor!
Phyllis Hernandez, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).