De strijd van Otrobanda om het ziekenhuis te behouden waar het nu staat is geen gril of nostalgie, maar is gebaseerd op objectieve gegevens in rapporten van de overheid en meerdere experts van eigen bodem.
De organisaties van Otrobanda maken zich sterk voor een nieuw ziekenhuis dat gemakkelijk en snel bereikbaar is voor zowel de ambulance, de patiënt als de bezoeker, tegen een redelijke prijs voor de zorg, en dat na amper een jaar bouwen reeds kan beginnen met het aanbieden van moderne behandeling. En dit alles op een locatie ver weg van plaatsen van potentiële calamiteiten, zoals het havengebied, de luchthaven, industrieterreinen, of waar er gevaar is voor overstroming!
Niet een ziekenhuis dat verwijderd is van het centrum van openbaar vervoer, op een terrein waar de bouwkosten de pan uit vliegen en dat pas na vijf jaar bouwen beschikbaar is; niet een plaats waar het terrein extra kost zowel voor aanschaf als infrastructuur ten koste van het volk.
We hebben al drie jaar verloren en miljoenen betaald voor allerlei studies naar de Jan Noorduyn-locatie, om daarna te beslissen dat het terrein ongeschikt is. En nu opteert men voor het Amstel-terrein, dat bijna dezelfde problemen heeft als die bij Jan Noorduyn, en bovendien een kostenplaatje heeft van 18,5 miljoen, alleen voor het terrein zelf. Logisch dat er weer hele discussies met veel protesten de kop opsteken.
Laten we niet onnodig tijd verspillen. Als er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd naast het bestaande, kunnen de specialisten reeds binnen een jaar met hun werk aanvangen in hun nieuwe poli consultatie. Een jaar later kunnen de eerste afdelingen verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw. Binnen vijf jaar zullen de laatste afdelingen verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis, volledig operationeel, volledig luchtgekoeld, betaalbaar en bereikbaar.
En dit is niet bedoeld als reclame voor Otrobanda. Alles is gebaseerd op uitgebreide studies die zijn verricht door overheidexperts en verscheidene andere lokale experts. In opdracht van de overheid zijn diverse terreinen met het huidige vergeleken, en telkens weer kwam men tot dezelfde conclusie, dat Otrobanda de enige locatie is die 100 procent voldoet aan alle eisen van veiligheid en bereikbaarheid en die in het belang is van het volk.
In verschillende persberichten heeft Otrobanda deze informatie van de overheidsexperts naar voren gebracht, wat zowel de gezagdragers als de terreinspeculanten en projectontwikkelaars ook wel weten, maar, om de een of andere reden, dit niet bekendmaken.
Indien men tegen alle rapporten in op de keuze van het Amstel-terrein blijft staan, dan dient de overheid dit het publiek heel duidelijk en op transparante wijze uit te leggen, om alle twijfels uit de weg te ruimen. Maar dan dient men met objectieve en overtuigende argumenten te komen om uit te leggen waarom:
- men de rapporten, die de overheid zelf heeft laten maken, terzijde legt;
- men miljoenen uitgeeft aan infrastructuur, bijvoorbeeld voor een extra weg om bereikbaarheid voor de ambulance te garanderen, hetgeen in Otrobanda niet nodig is;
- men 18,5 miljoen uitgeeft voor de aankoop van het terrein dat gegarandeerd zal overstromen bij slecht weer (denk aan wat er gebeurd is tijdens Tomas, toen patiënten van het Advent naar Sehos werden overgebracht);
- men het volk opzadelt met een additionele miljoenenschuld, die de kosten van alle tarieven zullen doen toenemen, terwijl er meer dan voldoende ruimte is naast het Sehos, zonder al deze bijkomende kosten;
- men de patiënt in een omgeving wil plaatsen met zicht op een slopersbedrijf bij Zeelandia en een muur van containers bij Nieuwe Haven;
- er vijf jaar lang gewacht moet worden voordat men gebruik kan maken van het nieuwe ziekenhuis, terwijl in Otrobanda men reeds binnen twee jaar kan beginnen met de verhuizing van afdelingen van het oude naar het nieuwe gebouw, om de patiënt te behandelen in een ultra moderne omgeving;
- men 30 procent van de bevolking vijf gulden meer aan busgeld laat betalen voor elk ziekenbezoek en daarbij meteen het gemak wegneemt om hun boodschappen in de stad te doen.
Ten slotte willen we nadrukkelijk stellen dat onze actie niet gericht is tegen de huidige regering, omdat voorgaande regeringen op dezelfde wijze hebben gehandeld en Otrobanda heeft ook hen op dezelfde wijze bekritiseerd, niet meer en niet minder.
Gabi Da Costa Gomez van Federashon Otrobanda,
Jopi Hart van Plataforma Otrobanda,
Jack Baroud van Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO),
Curaçao
Nieuw ziekenhuis: Amstel of Otrobanda?
De strijd van Otrobanda om het ziekenhuis te behouden waar het nu staat is geen gril of nostalgie, maar is gebaseerd op objectieve gegevens in rapporten van de overheid en meerdere experts van eigen bodem.
De organisaties van Otrobanda maken zich sterk voor een nieuw ziekenhuis dat gemakkelijk en snel bereikbaar is voor zowel de ambulance, de patiënt als de bezoeker, tegen een redelijke prijs voor de zorg, en dat na amper een jaar bouwen reeds kan beginnen met het aanbieden van moderne behandeling. En dit alles op een locatie ver weg van plaatsen van potentiële calamiteiten, zoals het havengebied, de luchthaven, industrieterreinen, of waar er gevaar is voor overstroming!
Niet een ziekenhuis dat verwijderd is van het centrum van openbaar vervoer, op een terrein waar de bouwkosten de pan uit vliegen en dat pas na vijf jaar bouwen beschikbaar is; niet een plaats waar het terrein extra kost zowel voor aanschaf als infrastructuur ten koste van het volk.
We hebben al drie jaar verloren en miljoenen betaald voor allerlei studies naar de Jan Noorduyn-locatie, om daarna te beslissen dat het terrein ongeschikt is. En nu opteert men voor het Amstel-terrein, dat bijna dezelfde problemen heeft als die bij Jan Noorduyn, en bovendien een kostenplaatje heeft van 18,5 miljoen, alleen voor het terrein zelf. Logisch dat er weer hele discussies met veel protesten de kop opsteken.
Laten we niet onnodig tijd verspillen. Als er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd naast het bestaande, kunnen de specialisten reeds binnen een jaar met hun werk aanvangen in hun nieuwe poli consultatie. Een jaar later kunnen de eerste afdelingen verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw. Binnen vijf jaar zullen de laatste afdelingen verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis, volledig operationeel, volledig luchtgekoeld, betaalbaar en bereikbaar.
En dit is niet bedoeld als reclame voor Otrobanda. Alles is gebaseerd op uitgebreide studies die zijn verricht door overheidexperts en verscheidene andere lokale experts. In opdracht van de overheid zijn diverse terreinen met het huidige vergeleken, en telkens weer kwam men tot dezelfde conclusie, dat Otrobanda de enige locatie is die 100 procent voldoet aan alle eisen van veiligheid en bereikbaarheid en die in het belang is van het volk.
In verschillende persberichten heeft Otrobanda deze informatie van de overheidsexperts naar voren gebracht, wat zowel de gezagdragers als de terreinspeculanten en projectontwikkelaars ook wel weten, maar, om de een of andere reden, dit niet bekendmaken.
Indien men tegen alle rapporten in op de keuze van het Amstel-terrein blijft staan, dan dient de overheid dit het publiek heel duidelijk en op transparante wijze uit te leggen, om alle twijfels uit de weg te ruimen. Maar dan dient men met objectieve en overtuigende argumenten te komen om uit te leggen waarom:
- men de rapporten, die de overheid zelf heeft laten maken, terzijde legt;
- men miljoenen uitgeeft aan infrastructuur, bijvoorbeeld voor een extra weg om bereikbaarheid voor de ambulance te garanderen, hetgeen in Otrobanda niet nodig is;
- men 18,5 miljoen uitgeeft voor de aankoop van het terrein dat gegarandeerd zal overstromen bij slecht weer (denk aan wat er gebeurd is tijdens Tomas, toen patiënten van het Advent naar Sehos werden overgebracht);
- men het volk opzadelt met een additionele miljoenenschuld, die de kosten van alle tarieven zullen doen toenemen, terwijl er meer dan voldoende ruimte is naast het Sehos, zonder al deze bijkomende kosten;
- men de patiënt in een omgeving wil plaatsen met zicht op een slopersbedrijf bij Zeelandia en een muur van containers bij Nieuwe Haven;
- er vijf jaar lang gewacht moet worden voordat men gebruik kan maken van het nieuwe ziekenhuis, terwijl in Otrobanda men reeds binnen twee jaar kan beginnen met de verhuizing van afdelingen van het oude naar het nieuwe gebouw, om de patiënt te behandelen in een ultra moderne omgeving;
- men 30 procent van de bevolking vijf gulden meer aan busgeld laat betalen voor elk ziekenbezoek en daarbij meteen het gemak wegneemt om hun boodschappen in de stad te doen.
Ten slotte willen we nadrukkelijk stellen dat onze actie niet gericht is tegen de huidige regering, omdat voorgaande regeringen op dezelfde wijze hebben gehandeld en Otrobanda heeft ook hen op dezelfde wijze bekritiseerd, niet meer en niet minder.
Gabi Da Costa Gomez van Federashon Otrobanda,
Jopi Hart van Plataforma Otrobanda,
Jack Baroud van Sosiedat Komersiantenan Otrobanda (SKO),
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).