Nu weten we tenminste hoe de vork in de steel zit, en hoe en door wie de Nederlandse Antillen vroeger bestuurd werden. Het is nu duidelijk dat de vroegere regeringen van de Nederlandse Antillen niets minder en niets meer waren dan de marionetten van de drie eenheden, te weten de drie ware regeringen: de Centrale Bank, het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer in Nederland. Dus het volk werd gewoonweg gebruikt, misbruikt, en gemanipuleerd naar goeddunken van de drie eenheden met de zegen van de gekozen volksvertegenwoordigers toentertijd.
Om de vier jaar werd het volk in een verkiezingsroes gedompeld met petten, vlaggetjes, T-shirts en stickers, ook met valse beloften die bij voorbaat niet haalbaar waren. Het was een stilzwijgende overeenkomst om het volk onwetend te houden, en bij het minste protest direct in te grijpen, met intimidatie, represaille of erger. Met dat wanbeleid en terreurdaden hadden de Antilliaanse regeringen diep verzuimd controle uit te oefenen op bijna alle overheidsdepartementen, overheidsstichtingen, de Centrale Bank, het Openbaar Ministerie, noem maar op.
Door deze grove nalatigheid zijn de rollen omgedraaid, het waren deze instituties die controle op de regeringen uitoefenden, door chantage, omkoperij en verraad. Nu de stofwolken eindelijk zijn opgetrokken krijgen we een duidelijk beeld van de chaos die het onbehoorlijke en ondeugdelijk bestuur toentertijd heeft achtergelaten: een broednest van corruptie, arrogantie en machtswellustelingen.
Het is echt betreurenswaardig dat een groep mensen zich niet kan of wil realiseren dat dit plaatje tot het verleden behoort en dat het niet zo verder kan. Het is niet het soort politiek die naar de pijpen van politiek Den Haag danst. Het is het soort politiek die het volk bewust maakt van zijn eigenwaarde en kunnen, die het over solidariteit en vaderlandsliefde heeft.
Bijna anderhalf jaar coalitie MFK, PS, MAN; regering Schotte heeft ervoor gezorgd dat de aandelen van Marubeni en Mitsubishi (BOO) door de overheid teruggevorderd werden.
Er zijn ook belangrijke contacten met de regio gelegd en er is hoog gescoord in Panama tijdens de zitting van Copal waar bijna alle aanwezige landen hun steun hebben geven voor ons streven naar onafhankelijkheid.
Verder is de StIP ontbonden en corrupte directeuren zijn de laan uitgestuurd. Ook worden er serieuze pogingen gedaan om aan schone energie te komen en ook om met de bouw van het nieuwe ziekenhuis te beginnen, na bijna veertig jaar.
Een regering met een sociale instelling die de buurten ingaat en naar het volk luistert, en gezamenlijk zoekt naar oplossingen. Het volk wordt met een meerderheid van 11 zetels, soms 12 en zelfs 13 vertegenwoordigd in de Staten van Curaçao, onze hoogste bestuursorgaan; dit is ware democratie en niks anders.
Daarom verzoeken wij Lisbeth Hoefdraad, Emsley Tromp en Pedro Atacho de eer aan zichzelf te houden en te vertrekken zonder confrontatie met het volk aan te gaan. Het is genoeg, bij voorbaat dank.
Raymond Sambo, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).