Op Curaçao wordt drinkwater uit zeewater gedestilleerd en daar zit nauwelijks fluoride in. Op de meeste plekken in de wereld waar het drinkwater uit andere bronnen afkomstig is, zoals rivieren, meren of  duinen, zit er van nature fluoride in en dat is maar goed ook.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is bekend dat fluoride een belangrijke rol speelt bij de aanleg van het gebit en botten, en beschermt tegen tandbederf. Daarom is in 1962 overgegaan tot fluoridering van het drinkwater op Curaçao.
Het effect van deze fluoridering is op ons eiland verschillende malen onderzocht, de laatste maal het afgelopen jaar door twee Groningse eindejaarsstudenten onder mijn leiding en die van de epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Er bleek op ons eiland ondergefluorideerd te worden. Gemiddeld werd 0,5 ppm (parts per million) gemeten terwijl, om maximaal effect te hebben, deze 0,7 had moeten zijn. Het advies aan Aqualectra was dan ook de fluoridering bij te stellen tot de internationaal geaccepteerde en wetenschappelijk onderbouwde standaard.
Er zijn weinig zaken internationaal zo goed onderzocht als drinkwaterfluoridering, met name omdat in veel landen de bevolking argwanend stond tegenover toevoegingen van chemicaliën aan het drinkwater door de overheid. Uit die onderzoeken bleek dat zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid drinkwater gefluorideerd kon worden tot 1,2 ppm, meer dan tweemaal de hoeveelheid die in ons water zit.
Nu, 50 jaar na de invoering op Curaçao komt een lokale fysiotherapeut, acupuncturist en iriscopist met het nieuws dat de grote hoeveelheid borstkanker op ons eiland het gevolg is van de fluoride in ons water. Vreemd, want in Oregon zit er van nature tweemaal zoveel fluoride in het drinkwater, toch is het met de gezondheid van de bewoners van Oregon niet anders gesteld dan met die van de andere inwoners van de Verenigde Staten. En is in Nederland, waar niet gefluorideerd wordt, het met borstkanker niet anders gesteld als hier op Curaçao. En dan wist de fysiotherapeut natuurlijk niet dat er op Curaçao ondergefluorideerd werd. Een broodje aap verhaal dus.
Maar onze minister van Volksgezondheid luistert wel naar dit soort broodje aap verhalen. De ministerraad heeft dan gisteren ook besloten de drinkwaterfluoridering te discontinueren. Met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid, om nog maar niet te hoeven spreken over het kostenplaatje van de tandheelkundige zorg over enkele jaren.
De Curaçao Dental Society is niet om advies gevraagd in deze, toch de eerste organisatie waar ik me toe zou wenden. Ook de GGD heeft hier geen zeggenschap in gehad. Dat is toch te zot voor worden, dat je je eigen experts bij een zulk verstrekkende maatregel niet laat adviseren? Wie dan wel vraag ik me af. Of heeft mevrouw Constancia zelf nu ook al verstand van tandheelkundige zaken?

Eric de Brabander (tandarts),
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).