In zijn ingezonden brief ‘PAR loopt over’ van dinsdag 20 maart, bekritiseert de auteur het standpunt van de PAR-fractieleider om de motie van wantrouwen, opgesteld door Frente Sivil, wel te ondersteunen maar te zullen wachten, totdat de fracties die de regering steunen, deze ter stemming te brengen in de Staten.
Het argument van de PAR: ,,Bijna alle vergelijkende moties die onze partij heeft ingediend zijn niet aangenomen, dus waarom deze wel? Alle moties van gelijke strekking die de PAR sinds 10 oktober heeft ingediend zijn door een meerderheid van 11 en soms zelfs 12 verworpen.”
De conceptmotie van wantrouwen tegen regering Schotte van Frente Sivil heeft dus geen schijn van kans. Het zou worden weggestemd met 12 stemmen tegen en de coalitie zou daarmee uit volle borst respect voor de democratie eisen en daarmee zou de regering Schotte juist gesterkt zijn. Politiek is de kunst van het haalbare.
Emily de Jongh-Elhage heeft met haar stelling een strategisch wijze zet gedaan. Ze verklaart steun aan de motie c.q. steun aan Frente Sivil met acht zetels en daagt de rest van de Statenleden uit om hun standpunt te bepalen. Dat durven ze niet en zijn daardoor met recht de ondersteuners van de corrupte regering Schotte. Door deze strategische zet van de PAR krijgt Frente Sivil meer argumenten om door te gaan met buitenparlementaire oppositie en vervolgacties.
Omayra V.E. Leeflang (bestuurslid PAR), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).