Er is een nieuw democratisch bewustzijn geboren op Curaçao, de Frente Sivil. De Frente Sivil, bestaande uit pressiegroepen tegen kabinet Schotte, is anders dan een eerder front als de Aliansa Patriotiko (samenwerking van politieke partijen), een initiatief van burgers los van politieke partijen.
De geboorte van de Frente Sivil bewijst dat de representatieve democratie zoals we die momenteel kennen sinds het aantreden van de regering Schotte een gevoelige klap heeft gekregen. De wijze waarop de huidige regering de representatieve democratie interpreteert, alsof de bestuurders de baas zijn van het land en het volk, heeft geleid tot grote bezorgdheid en vrees voor dictatuur. Daarbij komt ook de manier waarop de voorzitter van het Parlement met ondersteuning van een meerderheid keer op keer de oppositie de mond heeft gesnoerd.
Steeds meer mensen krijgen het gevoel in een democratische dictatuur te leven. Nu heeft Frente Sivil bij de Staten een conceptmotie van wantrouwen ingediend tegen de regering Schotte omdat de Staten weigeren een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het screeningsproces van de ministers. Terecht, maar de politieke realiteit en ervaring vanaf 10-10-2010 leren dat de Staten elke actie van de PAR om het screeningsproces, good governance en integriteit van bestuur op de agenda te zetten hebben weggestemd, ondanks harde feiten zoals gesteld door de Commissie Rosenmöller.
Ook de handtekeningenactie, gesteund door ruim 4.000 burgers door pressiegroep Dushi Korsou, met het verzoek aan de Staten om alsnog in te stemmen met een onderzoek naar de integriteit van de ministers, werd door een meerderheid van Statenleden op een hufterige manier geweerd.
Hoe nu verder nu de geest van de representatieve democratie uit de fles is? Zoals bekend is de representatieve democratie in tegenstelling tot de directe democratie, de delegatie van de macht van het volk aan het parlement. Nu een meerderheid van het Parlement zich gedraagt als de machthebber in plaats van vertegenwoordiger van het volk, is de tijd voor een voorziening om de macht weer terug te geven aan het volk. Dat is ook de bedoeling van de ‘gritu di Frente Sivil: Poder bek pa pueblo’ (geef de macht terug aan het volk).
Er is behoefte aan meer ruimte voor directe democratie. Het referendum is een van de vormen om invulling te geven aan een directe democratie.
Het is tijd voor een tweede vorm van de directe democratie namelijk de wet op het burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van misschien 10.000 handtekeningen (in Nederland 40.000), kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Staten te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, moet het onderwerp op de agenda van de Staten worden geplaatst.
Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Staatsregeling en de goede zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.
Met het burgerinitiatief zou bijvoorbeeld kunnen worden geëist dat de Staten een onafhankelijke commissie instellen die de screening van ministers onderzoekt.
Ik hoop met deze brief een bijdrage te leveren aan de discussie over het herstel van onze vastgelopen democratie.
Omayra Leeflang, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).