Het is deze maand een jaar geleden dat ik via de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) vragen heb gesteld over de toekenning van de vergunning voor McDonald’s Santa Rosaweg. Wat is nu het resultaat van deze vragen na een jaar tegenwerken van de overheid? Nul komma nul.
De regering Schotte staat helemaal niet open voor de burger en schakelt een professioneel advocatenkantoor in om mij, de burger, niet-ontvankelijk te laten verklaren door de rechter en mij zelfs probeert op te laten draaien voor de kosten van dit advocatenkantoor.
Minister Cooper stelt in een e-mail aan mij dat het een schande is dat ik zou denken dat zijn ambtenaren ‘lullen of dommen zijn’. Ik heb de rechter twee keer moeten inschakelen om de overheid te forceren antwoord te geven op mijn verzoek. De rechter heeft gelukkig de overheid niet-ontvankelijk verklaard en twee keer gesommeerd om mij antwoord te geven.
De eerste keer moest de overheid binnen een week antwoorden na de verstreken termijn van zes weken in de LOB. Minister Monk vond het nodig om mij persoonlijk het antwoord te overhandigen, zelfs een persfotograaf hiervan een foto te laten maken en dit vervolgens naar de media te sturen: Pasman heeft antwoord gekregen.
Het antwoord was uiteraard geen antwoord, daarop bezwaar gemaakt, maar dit gaat dan over naar de LAR-procedure (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) en de overheid heeft dan weer vier maanden de tijd om daarop antwoord te geven.
In de laatste week van deze vier maanden kreeg ik eindelijk de uitnodiging om te komen praten met de vertegenwoordigers van DROV en DOW. DROV vertelde mij dat DROV en DOW in eerste instantie goedkeuring gegeven hadden aan een vergunning waarbij de in- en uitgang uitsluitend aan de achterkant aan de Kaya Beaujon aangelegd mochten worden. De fout die daarbij door DROV gemaakt was, is dit te vermelden met viltstift op een ingediende tekening. Echter op deze tekening stonden de wegen niet getekend, alleen de kavel met daarop het gebouw en parkeerplaatsen en geen noordpijl. DROV dacht de in- en uitgang aan de achterkant getekend te hebben.
Tijdens de bouw is de bouw stilgelegd door DROV, maar toen kwam de discussie met McDonald’s, die aangaf vergunning te hebben voor in- en uitgang aan de Santa Rosaweg. DROV had dus nooit dit moeten aangeven met een viltstift, maar McDonald’s een nieuwe gewijzigde tekening moeten laten maken, met in- en uitgang aan de achterkant en inclusief de wegen.
Vervolgens ging minister Cooper er zich mee bemoeien en in een gesprek met McDonald’s zijn toen de volgende afspraken gemaakt. Alleen een ingang aan de Santa Rosaweg, in- en uitgang aan de Kaya Beaujon, Kaya Beaujon opknappen door McDonald’s tot aan de Perseusweg, trottoir maken aan de Santa Rosaweg door McDonald’s in verband met de veiligheid van overstekende voetgangers.
McDonald’s hield een worst voor met het vestigen van een opleidingcentrum op Curaçao. Minister Cooper mocht niet op basis van zorgvuldig bestuur ingrijpen in de afgegeven vergunning. Vraag die zich dan voordoet is: waarom heeft minister Cooper ingegrepen? Waarom moet de burger de rechter inschakelen om antwoord te krijgen volgens de wet? Waarom is er een EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) als de overheid zich daar toch niet aan houdt? Waarom schakelt de overheid een advocatenkantoor in om het de burger moeilijk te maken gebruik te maken van de wet LOB?
Ik heb een klacht ingediend bij de Ombudsman, maar weet niet wat daarmee is gebeurd. Wat is nu het resultaat van dit alles: McDonald’s is na een jaar geen van de afspraken nagekomen, er is geen opleidingcentrum, Kaya Beaujon is niet opgeknapt, de rechtsafslaande auto heeft de volledige breedte van de weg nodig, trottoir is niet aangelegd, de voetganger struikelt over steenslag en diabaas, McDonald’s heeft haar zin gekregen door toch een ingang aan de Santa Rosaweg te krijgen.
Als burger moet ik afhaken na een jaar van dergelijke tegenwerking van een overheid die niet openstaat voor opbouwende kritiek.
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).